Grote groep grutto’s foerageert in de Brabantse Biesbosch

Een van de belangrijkste gebieden voor grutto’s die op krachten willen komen na de inspannende reis vanuit het zuiden, is de Brabantse Biesbosch. Veel akkers worden in de winter onder water gezet en lopen nu langzaam leeg. In het ondiepe water is het heerlijk voedsel zoeken voor de duizenden grutto’s die je er in deze maand kunt zien. Neem verrekijker en telescoop mee, zet een stoel op een van de dijken en kijken maar. En luisteren, want de geluiden die de grutto’s maken klinken als muziek in de oren. Ondertussen zie je ook vogels als pijlstaart, slobeend, wintertaling, tureluur, waterpieper en vele andere vogels die in de polders een rijke dis aantreffen. Het is een vogelfeest daar in de Brabantse Biesbosch. Hopelijk wordt het een grutto-feest in Nederland, want de soort kan wel een geslaagd broedjaar gebruiken.

banner voor wildplukkers