Graspieper

Misschien een beetje triviaal, oftewel: alledaags. Een graspieper op een paaltje. Zo zie je ze wel vaker, zeker in het Zeeuwse land. Daar is de graspieper nog algemeen, zo algemeen dat ik het een heel gewone waarneming vind. Maar toch is dat iets te snel geoordeeld. Verspreidingskaartjes tot 2000 laten overduidelijk zien waar de graspieper het meest broedt in ons land: in Zeeland in het zuidwesten en in Friesland en Groningen in het noord(oosten). Midden Nederland is behoorlijk leeg en dat terwijl daar toch ook veel akker- en weidegronden liggen. Het gaat dus lang niet overal zo best met deze ietwat onopvallende vogel. Zo triviaal is dit beeld nog niet!

de beste vogelgidsen voor kinderen