Graspieper in een boompje

Graspiepers horen in het gras te zitten. Zit een pieper aan de oever, dan is het een oeverpieper. En zit een pieper in een boom, dan is het een boompieper. Maar soms is een pieper in een boom toch een graspieper. Heel vaak zelfs. In veel Zeeuwse natuurgebieden broedt de graspieper en als er in zo’n gebied net een struikje of een boompje staat, dan gaat de graspieper daar geheid een keer in zitten. Zeker vlak voor het broedseizoen. Dan zitten de mannetjes fanatiek te zingen, een eenvoudig riedeltje trouwens, en dat doen ze vanaf een verhoging. Een molshoop, een paaltje of een boomtak. Deze graspieper filmde in in de Karrenvelden bij de Oesterdam. Daar wordt het de komende weken alsmaar drukker. Met kluten, grutto’s, kokmeeuwen, zwartkopmeeuwen, lepelaars en tureluurs, en de visdiefjes niet te vergeten. En wie weet weer een zeldzame soort zoals vorig jaar de poelruiter die wekenlang in het gebiedje verbleef. Ben je in de buurt, dan zeker even omrijden.