GenX op veel meer plaatsen in het drinkwater

In april schreef ik al over de kwestie Chemours (je weet wel, dat bedrijf dat ‘een onvoorwaardelijke focus heeft voor milieu, gezondheid en veiligheid’) en de lozing in het milieu van de chemische stof GenX. GenX is een chemische stof die volgens toxicologen niet in het drinkwater mag zitten, maar ondertussen zit het er toch in. En niet in alleen in het drinkwater van Oasen (waarvan ikzelf dagelijks de nodige hoeveelheid binnenkrijg), maar ook in dat van Evides. Niet alleen de omgeving van Dordrecht blijkt vervuild. Ook het drinkwater op Goeree-Overflakkee, in Rotterdam, Spijkenisse en Gouda is ermee besmet, zo lees ik vandaag in het AD dat onderzoek heeft verricht.

Opvallend is dat er kennelijk onderzoek nodig is door een krant om dit te ontdekken. Je zou menen dat dit allereerst een taak is van de overheid. Laat ik maar niet speculeren over de reden waarom onze overheid niet in beeld komt. Complottheorieën zijn er al genoeg op deze wereld.*

Wat ook opvalt is dat alle pijlen in de kwestie GenX zich vooralsnog richten op het drinkwater. Logisch, want schoon drinkwater is een van de basale levensbehoeften van ons mensen. Toch mogen van mij ook de biologen in beeld komen. Want die lozingen in oppervlaktewater én lucht (Chemours geeft aan ook in de lucht te lozen) vervuilen natuurlijk niet alleen ons drinkwater. Het kan niet anders of GenX is ook bezig zich op te stapelen in de voedselketen. In het onderwaterleven als algen, weekdieren, insecten en vissen. En daarmee ook in al het bovenwaterleven dat zijn voedsel uit het water opvist. Mwaw, dat zijn maar dieren, hoor ik je denken. Nou, dan wijs ik je er graag op dat in de grote rivieren intensief wordt gevist. En niet alleen door pleziervissers. Ook beroepsvissers halen heel wat kilo’s snoekbaars en andere soorten uit de wateren. Hoeveel GenX zit er in de snoekbaars die onze pleziervisser ‘s avonds aan vrouw en kinderen serveert? En in de vis die de bedrijven exporteren?

Over welke wateren hebben we het? De Beneden Merwede die uitmondt in de Oude Maas die op zijn beurt uitkomt op de Dordtse Kil en de Nieuwe Waterweg. De Dordtse Kil stroomt uit in het Hollands Diep. Nog niet zo heel lang geleden viste ik regelmatig in de Nieuwe Waterweg. Hoeveel met GenX besmette zeetong, zeebaars en schar heeft ons gezin opgepeuzeld? De visserij op paling en wolhandkrab is in de Nieuwe Waterweg een aantal jaar geleden stilgezet vanwege hoge concentraties zware metalen. Ik ben benieuwd hoe het staat met de concentraties GenX in andere vissoorten. Vissoorten waar ook de professionele visserij met kilometers lange netten op jaagt.

En dan heb ik de impact van de lozingen in de lucht nog niet op me laten inwerken. Dat spul waait nu echt alle kanten uit hoor.

Dat de lozingen van GenX stopgezet moeten worden lijkt me duidelijk. De contouren van een milieuramp doemen op.

De veroorzaker van deze ellende zwijgt ondertussen in alle talen.

* Op 17 juli lees ik in het AD dat de Tweede Kamer onderzoek wil naar de lozingen door Chemours. En dat is een goede zaak.