Geluidsspektakel in de Zouweboezem

Een rietgors golfde ruim twee minuten lang vlak voor me op. Hij zat pardoes op een rietpluim en zong aldoor zijn eentonige lied. Ondertussen gingen ook de omringende vogels door met zingen. Of vlogen er opeens luid gakkende grauwe ganzen over. In deze weken is geven de vogels in de Zouweboezem een geluidsspektakel weg. Snor, rietzanger, winterkoning, rietgors, fitis, tjiftjaf, groenling, in de verte een vink, af en toe een zwarte stern (afhankelijk waar je staat), en met wat geluk en goede oren een grutto. Je hoort het allemaal in dit filmpje. En heb je de smaak te pakken, ga dan de komende weken de natuur in. Bijvoorbeeld naar de Zouweboezem. Liefst vroeg in de ochtend. En wie weet hoor je er dan ook een blauwborst bij. Of een koekoek. Of een kneu en grasmus. Of natuurlijk de cetti’s zanger. Ik heb die allemaal gehoord hoor. Voor of na de opname. Maar dus niet terwijl deze rietgors glorieerde op zijn pluim:

De beste verrekijkers voor kinderen: