gedragscode voor vogelaars

Gedragscode voor vogelaars

CameraNU.nl

Boeken lezen maakt nieuwsgierig én wijzer en het nieuwe boek van de bekende vogelaar Noah Strycker, Grenzeloos vogels kijken, bevestigt dat eens te meer. In een van de eerste hoofdstukken schrijft Noah over een of andere gedragscode voor vogelaars, opgesteld door de American Birding Association. Kijk, een paar leefregels, een ‘ethiek voor vogelaars’. Altijd leuk om die eens te raadplegen. Ik heb de gedragscode vrij vertaald. Ik begon vrij optimistisch aan de vertaling, maar ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik het wel een beetje paternalistisch vind. Het zal wel typisch Amerikaans zijn om zo’n uitgebreide gedragscode op te stellen. Afijn, het kan geen kwaad om de gedragscode voor vogelaars door te lezen. Maar ik waarschuw je: het kan een beetje moralistisch overkomen. 

#1. Zorg voor het welzijn van de vogels en hun leefgebied

1a)
Ondersteun de bescherming van belangrijke vogelgebieden.

1b)
Voorkom stress bij de vogels en stel hen niet bloot aan gevaar. Wees voorzichtig tijdens het observeren, fotograferen, geluid opnemen en filmen.

Beperk het gebruik van geluidsapparatuur en andere technieken om vogels te lokken. Gebruik dit soort van middelen nooit in vogelrijke gebieden of om een bedreigde vogelsoort te lokken.

Blijf weg van nesten en broedkolonies, roestplekken en belangrijke foerageergebieden. Gedraag je in dit soort gebieden zo onopvallend mogelijk als je wilt fotograferen, filmen of geluid wilt opnemen. Maak gebruik van een vogelkijkhut en trek camouflagekleding aan.

Maak vrijwel geen gebruik van kunstlicht om te filmen of fotograferen en al helemaal als je close-ups wilt maken.

1c)
Beoordeel de impact van je melding als je een waarneming van een zeldzame vogels publiceert of verder vertelt. Dit kan de impact zijn voor de omgeving, bewoners, vogels en andere organismen. Verzeker je ervan dat je toestemming hebt van de eigenaar. Nesten van zeldzame vogels zou je niet moeten melden.

1d)
Blijf op wegen en wandelpaden en als die er niet zijn, beperk de verstoring van het gebied tot het minimum.
#2. Houd je aan de wet en respecteer de rechten van andere mensen.

2a)
Betreedt privéterrein niet zonder toestemming van de eigenaar.

2b)
Respecteer wetten, regels en andere aanwijzingen als het gaat om gebruik van wegen en het publieke domein, zowel thuis als in het buitenland.

2c)
Gedraag je hoffelijk als je in contact komt met andere mensen. Door jouw goede gedrag kweek je goodwill bij vogelaars en anderen.

#3. Verzeker je ervan dat voederplekken, nestkastjes en andere hulpmiddelen veilig zijn.

3a)
Zorg voor hygiëne op en rond de voederplek. Het is belangrijk om vogels bij te voeren tijdens moeilijke weersomstandigheden.

3b)
Onderhoud je nestkasten en maak ze regelmatig schoon.

3c)
Zorg ervoor dat de vogels in jouw tuin niet worden blootgesteld aan predatie door huisdieren als kat of hond of risico’s vanwege technische voorzieningen.

4. Vogels kijken in groepen vraagt extra aandacht.

Elk individueel groepslid heeft zijn eigen verantwoordelijkheden:

4a)
Respecteer de belangen, rechten en vaardigheden van mede-vogelaars en ook van andere mensen die aan een outdoor activiteit meedoen. Deel je kennis en ervaring, behalve wanneer het delen een negatieve impact kan hebben in de zin van 1c). Wees vooral beginnende vogelaars behulpzaam.

4b)
Als je getuige bent van onethisch gedrag van vogelaars, schat de situatie dan in en treed op als de situatie urgent is. Als je tussenbeide komt, informeer de andere personen over de schadelijke kanten van hun gedrag en probeer hun gedrag te stoppen. Als dat niet lukt, leg het dan vast en licht betrokken instanties in.

Verantwoordelijkheden van groepsleiders:

4c)
Wees een voorbeeld voor de groep.

4d)
Houd je groep beperkt tot een omvang die het natuurgebied aankan.

4e)
Verzeker je ervan dat alle groepsleden deze code kent en opvolgt.

4f)
Laat de leden van je groep weten als er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in het gebied (bijvoorbeeld dat er geen vogelgeluiden mogen worden afgespeeld).

4g)
Wees je ervan bewust dat professionele gidsen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor vogels en dat de belangen van de vogels en het natuurgebied soms boven commerciële belangen gaat.

Volg s.v.p. deze code op en wijs anderen erop.

De beste vogelgidsen van dit moment:

Zeer complete gids waarin ruim 900 vogelsoorten in Europa en Noord-Afrika worden beschreven.

Onlangs zijn teksten en overzichten geheel geactualiseerd. De ANWB Vogelgids is weer helemaal up-to-date!

Gedetailleerde tekeningen en beschrijvingen.

De meest complete en beste vogelgids van dit moment. Niet alleen in mijn ogen, maar ook volgens de redactie van Roots Magazine.

De meest populaire vogelgids van Nederland en België.

Voor beginnende en minder gevorderde vogelaars zeer geschikt.

Korte en toegankelijke teksten en prettig geprijsd.

Ook geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar.


Beeldt alle 900 vogelsoorten af die in Europa voorkomen of er zijn gezien als dwaalgast.

Een visueel spektakel dat de kleinste details onthult.

Een juweel van een boek en de ultieme vraagbaak in het veld.

Dit is een heel lijvige gids. Het is echter geen veldgids, maar een fotogids. Alle nadruk ligt dus op de afbeeldingen, foto's in dit geval. Het is wel een indrukwekkende fotogids die je zeker zal helpen om vogels te leren herkennen.

Op een slimme manier eenvoudig vogels

herkennen.

Je zoekt op Kleur, Gedrag, Vorm en Leefgebied.


Voor beginnende en minder gevorderde vogelaars. Ervaren vogelaars zullen de indeling en manier van gebruiken een beetje vreemd vinden. 


Geschreven door Nico de Haan. Deze innovatieve vogelgids is een onmisbare aanvulling bij je vogelgids. Beschrijft en beeldt af de vliegbeelden van 237 zangvogels en bijna-zangvogels. De illustraties en foto's zijn loepzuiver en verbluffend mooi.Voor beginnende én gevorderde vogelaars een zeer welkome aanvulling op gewone vogelgidsen.


Vergelijkt meer dan 200 vogelsoorten die sterk op elkaar lijken en wijst je hierbij op de kleinste details. Met QR-codes om vogelgeluiden te beluisteren.


Een gids bestemd voor beginnende en gevorderde vogelaars.

Beschrijft alle 510 vogelsoorten die ooit in Nederland zijn gezien plus wat exoten en hybriden.

Toegankelijk geschreven. De foto's zijn van grote kwaliteit en wijzen je op kenmerkende details.Een praktische vogelgids om vogelgeluiden te leren herkennen. Nico de Haan is een meesterlijke uitlegger en de illustraties van Elwin van der Kolk zijn top. Door de bijzondere indeling bijzonder handig voor beginnende vogelaars.

Een compacte gids en praktische gids voor het herkennen van roofvogels.

Alle soorten uilen en roofvogels in Europa.


Met QR-codes voor vogelgeluiden.

Handige uitvouwkaart.

In één oogopslag 200 vogelsoorten in beeld.

Een leuk cadeau voor wie begint met vogels kijken.