EuroBirdwatch 2015

Vandaag was het EuroBirdwatch en dat betekende dat in tientallen Europese landen trekvogels werden geteld. In Nederland ook, op ongeveer honderdzeventig plaatsen. De verwachtingen waren hoog gespannen, want in Zuid-Zweden was flink wat beweging gezien eerder deze week. Grote aantallen vogels trokken richting het zuiden waaronder grote groepen vinken, sperwers, sijzen en pimpelmezen. Een deel van deze vogels zou vandaag Nederland doorkruisen. De grote vraag is dan ook: kwamen de verwachtingen uit vandaag? Ik denk van wel afgaande op de Top 10 van vandaag:

1. Spreeuw 50.990.
2. Vink 27.325
3. Kolgans 25.032
4. Graspieper 15.575
5. Kievit 12.747
6. Grauwe gans 9.250
7. Kokmeeuw 8.592
8. Kneu 6.834
9. Toendrarietgans 6.221
10. Sijs 5.208

Ook op de Maasvlakte werden trekvogels geteld. Een groot aantal vogelaars had zich gemeld, vaak met indrukwekkend geschut. Hoogtepunt van de dag was de bladkoning. Andere mooie soorten die werden gezien waren ijsgors, oeverpieper, slechtvalk en grote gele kwikstaart. Een aantal jan-van-genten trok langs de kust, evenals een groep rotganzen. Geen grote aantallen dus, maar voor wie trekvogels wil kijken blijft de Maasvlakte een uitstekende keuze in dit deel van het jaar.