Voor het eerst van mijn leven toppers!

Begin vorig jaar meende ik al eens een topper te hebben gefilmd, maar al snel werd ik gecorrigeerd: toch een vrouwtje kuifeend. Twaalf maanden later eenzelfde ervaring. In de Alblasserwaard zou een topper zwemmen, maar toen ik de vogel opzocht zwom hij tussen de kuifeenden en niets wees erop dat het een topper was. Vandaag was het dan toch zo ver: mijn eerste toppers, en geen twijfel mogelijk. Mannetjes en vrouwtjes zwommen elkaar achterna. Voor de vogelkijkhut op de Philipsdam waar grote groepen tafeleenden, kuifeenden en toppers overwinteren. Ik heb ze niet precies geteld, maar er zwommen toch enige tientallen toppers in die groep watervogels. Na een tijdje vloog de groep op om een eind verderop neer te strijken. Je moet daar een beetje het geluk hebben dat ze vlak bij de hut dobberen. En dan nog, het zonlicht is er vaak verre van ideaal, zo ook vandaag. Maar toch. Toppers dus en deze opname wordt compleet gemaakt met het gemekker dat mijn vriend Sjaak en ik tijdens onze vogeltochten produceren. En mocht iemand van Staatsbosbeheer dit bericht lezen: hier en daar wat onderhoud aan deze fijne hut kan beslist geen kwaad.