Een vlucht rosse grutto’s

Een kort bericht vandaag. Vorige week filmde ik deze vlucht rosse grutto’s langs de Grevelingendam. Bij hoog water zoeken ze in zwermen het talud op om er het getij af te wachten. Is het water weer een eindje gezakt, dan zwermen ze weer uit over de drooggevallen slikken.

De leukste cadeautjes voor vogelaars: