Een mooi vogelgebied, dat Doove Gat

Bij Haastrecht ligt een vogelgebied dat er een paar jaar geleden nog niet lag: het Doove Gat of, officieel: de Hooge Boezem achter Haastrecht. Vijftig hectaren plassen, weilanden, rietkragen en een heuse molen zijn eigendom van Zuid-Hollands Landschap. Door het gebied voeren wandel- en fietspaden je vlak langs grote groepen vogels. Steltlopers, eenden en zangvogels. Zeldzame vogels als steltkluut, poelruiter en porseleinhoen werden er gezien (wat zou ik die graag filmen!). En op de molen zit een slechtvalk regelmatig op de uitkijk. Ben je in de buurt van Haastrecht, dan zeker even langs het Doove Gat!

[easy_youtube_gallery id=MGgVSvcBiHs cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]

 
Boeken algemeen