Een aalscholver in het gras

Zaterdag schuilde ik tegen de wind achter een van de vogelkijkschermen in de Crezéepolder bij Ridderkerk. Kemphanen, tureluurs, kluten, kleine plevieren en kieviten vlogen onafgebroken langs. En toen kwam deze aalscholver aanzeilen en landde in het gras. Vlak voor me. En bleef zo een half uur zitten. En ik ook, in de blubber, maar uit de wind!