Drie naslagwerken voor vogelaars

Ben je actief als vogelteller of vogelbeschermer? Dan wil je vast weten hoe het er met ‘jouw’ vogel voorstaat in Nederland. Neemt het aantal broedpaartjes toe of juist af? In deze naslagwerken lees je alles over de actuele stand van zaken.

1. Vogelatlas van Nederland

recensie vogelatlas van nederland sovon a

De Vogelatlas van Nederland kun je met recht de vogelbijbel van Nederland noemen. De allerlaatste stand van zaken van alle vogels in Nederland wordt er ruim in beschreven. De medewerkers en vrijwilligers van SOVON mogen trots zijn op dit resultaat. Voor iedereen die iets met vogels ‘doet’ is dit een absolute must-have!


2. Handboek Vogels van Nederland en België

recensie Handboek Vogels van Nederland en België

Dit handboek zit tussen een vogelgids en een atlas in. Alle vogels die in Nederland en België voorkomen worden erin beschreven, inclusief de laatste ontwikkelingen.


3. Bedreigde vogels in Nederland

recensie bedreigde vogels in nederland robert kwak ruud van beusekom ruud foppen

Dit boek is geheel gewijd aan de soorten waarmee het slecht gaat: vogels van de Rode Lijst in hun leefgebied. Het boek laat zien wat er mis is, maar ook wat we kunnen doen om vogels te beschermen. Nieuw is dat ook een Oranje lijst is toegevoegd. Dit is een overzicht van vogels waarmee het minder goed gaat.