Distelvlinder (Vanessa cardui)
De distelvlinder is een wonderlijk insect. Elk voorjaar komt deze grote vlinder vanuit Zuid-Europa aanvliegen. Ze leggen in de zomer eitjes. Die komen datzelfde jaar nog uit. Een deel van de nieuwe distelvlinders vliegt terug naar het zuiden. De rest sterft hier. Een echte trekvlinder dus. Fantastisch dat zo’n klein en teer insect zulke afstanden kan afleggen!

Uiterlijk
De distelvlinder is aan de bovenzijde overwegend oranje. De punten van de voorvleugels zijn zwart met witte stippen. In het oranje staan op de voor- en achtervleugel zwarte vlekken. De onderzijde is ook best mooi. Op de achtervleugel prijkt een aantal oogvlekken. De onderkant van de achtervleugel is verder lichtbruin met wittige vlekken. Het oranje van de bovenvleugel schemert ook op de onderkant door.

Leefgebied
De distelvlinder kun je vrijwel overal tegenkomen. Hij heeft een sterke voorkeur voor bloemen die veel nectar bieden. Een vlinderstruik bijvoorbeeld.

Vliegperiode
De distelvlinder kun je al vroeg in het voorjaar zien, vanaf april. Je kunt ze tot oktober waarnemen.

Gelijkende soorten
Eigenlijk geen.

Tips van visdief

veldgids dagvlinders

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

zakgids dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen