Details van onze vogelchallenge op zaterdag 4 januari 2020

Op deze pagina lees je de details van onze vogelchallenge op zaterdag 4 januari 2020. Aanleiding was de vraag in dagblad Trouw van diezelfde dag: Waar tel je meer dan 78 vogelsoorten op één dag? Die retorische vraag werd gesteld door de boswachter van de Oostvaardersplassen, Hans-Erik Kuypers. Een uitdaging was geboren. Sjaak en ik zouden aantonen dat je daarvoor in de Zeeuwse delta moet zijn, waarbij we overigens twee eilanden bezochten: Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Onze start lag in Ooltgensplaat. Vandaar uit reden we naar de oever van het Krammer-Volkerak bij Oude-Tonge. Op dit punt hadden we al een kwart van het benodigde aantal waarnemingen verzameld. Waarbij je je moet realiseren dat dit natuurlijk de meest gemakkelijke soorten zijn, zoals koolmees, zwarte kraai, kauw, houtduif en buizerd. Maar er zaten ook mooie waarnemingen tussen van grote zaagbek, waterral, cetti’s zanger, groene specht, brilduiker, kleine zwaan en zelfs een witkopstaartmees. De laatste soort zagen we buitendijks tussen Oude-Tonge en de Grevelingendam op één van de dichtbegroeide eilanden.

Op de Grevelingendam speurden we het Krammer af naar nieuwe soorten. Die bleven beperkt tot twee soorten, onze eerste steltloper van de dag: de tureluur en de wintertaling. Op de waterplassen aan het eind van de Philipsdam zagen we een grote groep rotganzen, slobeenden en een paar nonnetjes. Ook de scholekster voegden we toe aan onze lijst.

In de werkhaven voor het restaurant zagen we dodaars, geoorde fuut en de smient. De binnenkant van de Grevelingendam (zijde Grevelingenmeer) lieten we voor wat het was, maar ik vermoed dat we hier de nodige zangvogels hadden weten te scoren, een groep vogels die we op deze stormachtige dag node misten.

Op de slikken van de Oosterschelde zagen we pijlstaart, steenloper en wulp als nieuwe soorten.

Op de akkers tussen Bruinisse en Zierikzee zagen we eerlijk gezegd niet veel nieuws. Kleine zilverreiger, kievit en tafeleend.

Toen door naar de Prunje. Zwarte ruiter, kluut, bonte strandloper, slechtvalk, kluut, goudplevier en kemphaan waren de meest opvallende soorten.

Rond Burghsluis bleef het ook rustig met nieuwe soorten. Alleen de zwarte rotgans en stormmeeuw voegden we toe aan onze lijst.

Toen door naar de Brouwersdam. Hier stormde het flink. Het water was een bruine soep. Toch zagen we hier een flink aantal zeevogels. Paarse strandloper, eider, zwarte zee-eend, grote zee-eend, ijseend, drieteenstrandloper, roodhalsfuut en kuifduiker waren de hoogtepunten. Helaas geen zilverplevier en bontbekplevier en ook geen duikers.

Na de Brouwersdam hadden we aan twee soorten voldoende om het aantal van 78 te passeren. We kwamen op gelijke hoogte door een geweldige havik die opvloog vanuit het struweel langs het Grevelingenmeer. In Ouddorp was een mannetjes fazant nummer 79. We wilden het aantal van 78 echter ruimschoots passeren en besloten naar Battenoord te rijden voor de drie soorten flamingo’s (die we er ook zagen, op korte afstand, in het meer bij de derde windmolen komend vanuit Battenoord).

De laatste vlog zouden we maken op het strandje bij Ooltgensplaat, met uitzicht over de Hellegatsplaten. Hier noteerden we de ijsvogel, blauwe kiekendief en grote bonte specht nadat we in de polder nog de kolgans hadden gezien.

Wat hadden we beter kunnen doen?

En zo sprokkelden we in totaal 87 soorten bij elkaar. Is dit veel? Ach, het kan volgens mij stukken meer als we:

  1. Vroeger waren begonnen.
  2. Ons met meer haast naar een aantal locaties hadden gereden. Zo hebben we de Mattenhaven op de Neeltje Jans links laten liggen terwijl daar parelduiker en ijsduiker voor zeker zaten. Bovendien hebben we een aantal soorten uitgebreid gefotografeerd en gefilmd met tijdverlies als gevolg.
  3. Ons wat beter hadden verdiept waar welke ganzen- en zwanensoorten op de eilanden te zien waren. Want ook wilde zwaan, kleine rietgans en roodhalsgans waren op de eilanden gezien.
  4. We de bossen op de Grevelingendam (of ergens anders) hadden afgeschuimd op zoek naar zangvogels.

Ik meen dat Arjan Dwarshuis, wereldrecordhouder vogels kijken, in zijn boek Een bevlogen jaar beschrijft hoe hij zijn Big Year begin januari aftrapt in de Zeeuwse Delta. Hij zag er volgens mij meer dan honderd soorten. Meer dan honderd soorten moet dus prima kunnen, ook in hartje winter.

We dagen je natuurlijk graag uit!

We dagen je natuurlijk graag uit om ook een challenge te doen in de Zeeuwse delta (of ergens anders). Het is een leuke manier om vogels te kijken. De focus is strakker en het plezier neemt met elke nieuwe soort toe. En op het laatst, wanneer je nog een paar soorten nodig hebt, neemt de spanning toe en moet je je creativiteit aanboren om die laatste soorten bij elkaar te sprokkelen.

Lukt het je om meer dan 87 soorten te zien: we feliciteren je van harte. Laat gerust een reactie achter. Je kunt dat het beste doen onder de vlog over onze challenge.

Lukt het je niet: volgende keer beter. We hopen dat je desondanks hebt genoten van je vogeltocht. Laat ook nu gerust een reactie achter onder de vlog van onze challenge.

Hoofdlijnen

Start: 9.00 uur in Ooltgensplaat
Einde: 15.30 uur in Ooltgensplaat
Weersomstandigheden: grijs weer, stormachtig, westenwind
Aantal waargenomen vogelsoorten: 87
Hoogtepunten: waterral, witkopstaartmees, slechtvalk, havik, blauwe kiekendief, zwarte rotgans, ijseend, eider, roodhalsfuut, geoorde fuut, kuifduiker, ijsvogel.