zwarte stern zouweboezem

De zwarte sterns zitten in de Zouweboezem weer op hun nestplank




Dit weekend wandelden we door de Zouweboezem en al snel hoorden we hoog boven ons het gekrijs van de zwarte sterns. En een honderd meter verderop, pal voor het vlondertje, zagen we ze zitten op hun nestplankjes. Goed werk doen de mensen die de nestplankjes daar neerleggen. Zonder nestplankjes zouden er geen of in ieder geval beduidend minder zwarte sterns broeden. Toch jammer dat in de sloten tussen de weilanden geen zwarte sterns meer tot broeden komen. Je moest maar eens in de Zouweboezem gaan kijken en even stilstaan bij de kolonie. Het is een prachtig gezicht. Neem overigens de ingang van de Zouweboezem bij het gehucht Sluis, dan ben je er het dichtst bij.

De plankjes zijn betimmerd met gaas. Ik dacht dat dat tegen de ratten was. Maar dat is niet zo. Het beschermt de nestplankjes tegen een ander soort vogel: de tafeleend. Die zitt namelijk ook heel graag op die plankjes. Of tafeleenden er op broeden weet ik niet, misschien verpletteren de tafeleenden de eieren van de zwarte stern wel als ze een nestplankje bestijgen. Hoe dan ook, waar een tafeleend op een nestplankje zit, daar broedt geen zwarte stern.

Hou ze de komende weken in de gaten, die zwarte sterns. De komende dagen zullen de eieren worden gelegd. Over een paar weken kruipen de jongen uit het ei en kun je van dichtbij zien hoe die gevoerd worden. Neem een verrekijker of telescoop mee en je zit als het ware naast de sterns op hun plankje.

De beste telescopen om vogels te kijken: