De zoute Rammegors ontwikkelt zich tot een hotspot voor wadvogels

Nu natuurgebied de Rammegors bij Sint-Philipsland weer in open verbinding staat met Nationaal Park de Oosterschelde, ontwikkelt het gebied zich tot een echte hotspot om kust- en wadvogels te zien. In de hogere delen van de Rammegors verzamelen zich honderden kieviten en goudplevieren. Als we voor een roofvogel opvliegen, vliegen ze in spectaculaire zwermen boven het gebied. Groepen lepelaars bereiden zich voor op tocht naar het zuiden. Grote en kleine zilverreiger foerageren in de ondiepe geulen. Ook steltlopers die in minder grote aantallen voorkomen zijn gezien. Denk aan bosruiter, groenpootruiter, kleine plevier, bontbekplevier, watersnip en kemphaan. Zelfs de exotische steltkluut is weer waargenomen in de Rammegors! Aan eenden ook geen gebrek. Mooie soorten als pijlstaart en wintertaling zijn in de Rammegors aanwezig.

Deze rijkdom aan soorten trekt ook roofvogels aan: bruine kiekendief en slechtvalk jagen boven de Rammegors. Evenals de visarend, maar die blieft geen vogels. Ik verwacht dat je de komende maanden nog meer soorten kunt zien die typisch zijn voor de Zeeuwse kwelders: rotgans en blauwe kiekendief laten niet lang meer op zich wachten, denk ik. Je kunt een mooie wandeling maken rond het hele gebied. Je hebt dus altijd wel een moment de zon in de rug, ideaal om vogels te kijken. Vanaf de Krabbenkreedam hebben ook mensen die minder goed ter been zijn een weids uitzicht over het gebied. Kortom, om vogels te kijken is de Rammegors een uitstekende keuze!

[easy_youtube_gallery id=nTCFcgqnLGo cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]

 
Boeken algemeen