De mooiste vogelwandelingen

Voor een vogelwandeling hoef je meestal niet ver van huis. Je kunt immers overal een vogelwandeling maken! Loop door je wijk of door een park bij jou in de buurt en je ziet en hoort er ongetwijfeld vogels. Nog mooier is natuurlijk om een natuurgebied te verkennen op zoek naar vogels. Op mijn tochten door de natuur maak ik vrijwel altijd vogelwandelingen. Meestal zijn deze wandeling niet heel lang. Ik sta immers vaak stil om een vogel te bekijken of te luisteren naar wat ik hoor. Op deze pagina bied ik je een overzicht van de mooiste vogelwandelingen.

Over de vogelwandelingen en een overzicht

Een vogelwandeling is voor mij een wandeling waarvan het kijken en luisteren naar vogels een belangrijk onderdeel uitmaakt. Je staat dus vaak stil, kijkt eens om je heen, soms kortere en soms langere tijd. Een aandachtige wandeling dus, waarbij je ook nog eens een verrekijker, telescoop of zelfs een camera bij je draagt. Alles bij elkaar opgeteld betekent dit dat de meeste vogelwandelingen in dit overzicht geen lange-afstandswandelingen zijn. Want het gaat nu eens niet om de afstand, maar om de vogels! Waarbij ik natuurlijk hoop dat je ondertussen ook geniet van het landschap, van de planten en eventuele andere dieren. Veel wandelplezier toegewenst!

Ben je op zoek naar een vogelwandeling in een bepaalde provincie? Klik dan op de provincienaam:

Zeeland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Utrecht
Gelderland
Noord-Holland
Drenthe
Flevoland
Overijssel
Groningen
Friesland

Of zoek op jaargetijde:

Winter
Voorjaar
Zomer
Herfst

PS.
Bij mijn beoordeling ga ik uit van maximaal 7 sterren in de voorgestelde periode. Daarbuiten kan de beoordeling sterk afwijken.
De beoordeling is vooral gebaseerd op de vogelsoorten die je er ziet. Hoe meer bijzondere soorten, hoe hoger mijn beoordeling. Natuurlijk speelt de schoonheid van het gebied ook een rol.

Bleskensgraaf | op zoek naar de weidevogels
de mooiste vogelwandelingen in de alblasserwaard
Wandeling door de Donkse Laagten | Voorjaar | Blauwgraslanden met plasdras, rietkragen en eendenkooi | Soorten als grutto, tureluur, regenwulp, rietgors, blauwborst, sprinkhaanrietzanger en rietzanger | 7*
Drimmelen | op zoek naar zangvogels
vogelwandeling bij drimmelen
Wandeling door een broekbos | Voorjaar | Boslandschap | Soorten als zwartkop, roodborsttapuit, groene specht, havik | Beoordeling: 3*
Ridderkerk | genieten van watervogels
mooiste vogelwandelingen ridderkerk
Wandeling langs de rivier | Hele jaar | Zoetwatergetijdegebied | Soorten als kluut, kemphaan, kleine plevier, ijsvogel | Beoordeling: 5*

Uitgelicht: Lexmond | op zoek naar moerasvogels

mooiste vogelwandelingen lexmond zouweboezem
Wandeling door de Zouweboezem | Voorjaar | Moerasgebied | soorten als blauwborst, snor, koekoek, zwarte stern en purperreiger | Beoordeling: 7*

Bij Lexmond, gelegen langs A2 en A27, ligt een moerasgebied dat behoort tot mijn favoriete vogelgebieden in het voorjaar: de Zouweboezem. Elk voorjaar, zo vanaf eind maart, barst hier het gezang van moerasvogels los. Eén voor één keren ze terug uit het zuiden. De blauwborst, rietzanger, snor, kleine karekiet en sprinkhaanrietzanger. Ook de zwarte stern broedt er, evenals de roerdomp die je soms hoort hoempen.

Ben je eind april of begin mei in de gelegenheid een vogelwandeling te maken door de Zouweboezem, dan raad ik je aan dit te doen. Je kunt een korte vogelwandeling maken door het hart van het gebied. Je kunt ook om het gebied heen wandelen. Deze uitgebreide route is een stuk langer, maar je maakt dan echt kennis met het hele gebied, inclusief de eendenkooi.

Rockanje | door de duinen
vogelwandeling breede water rockanje
Wandeling door Voornes Duin | Hele jaar | Duingebied | Soorten als roodborsttapuit, nachtegaal, zwartkop, tuinfluiter | Beoordeling: 6*
Rhenen | de uiterwaarden in
vogelwandeling blauwe kamer rhenen
Wandeling door de Blauwe Kamer | Voorjaar | Soorten als kneu, zwartkop, lepelaar, blauwe reiger | Beoordeling: 5*
Werkendam | de grienden in
vogelwandeling biesbosch deeneplaat
Wandeling door grienden | Voorjaar | Soorten als tuinfluiter, zwartkop, rietzanger en kleine karekiet | Beoordeling: 7*
Alblasserdam | rond het dorp
vogelwandeling rond alblasserdam
Wandeling rond Alblasserdam | Voorjaar | Soorten als bosrietzanger, zwartkop, groenling en grote bonte specht | Beoordeling 4*
Oostvoorne | langs de oever
vogelwandeling bij oostvoorne
Wandeling langs de oever van een meer | Hele jaar | Soorten als bruine kiekendief, sprinkhaanrietzanger, nachtegaal, wilde zwaan | Beoordeling: 6*
Tholen | over de zeedijk
vogelwandeling langs het zoommeer tholen
Wandeling langs het Zoommeer | Maart en april | Soorten als geoorde fuut, brilduiker, middelste zaagbek | Beoordeling: 5*
Bergen op Zoom | spechtentocht
mooiste vogelwandelingen landgoed mattemburgh
Wandeling door gemengd bos | 1e half jaar | Soorten als zwarte specht, kleine bonte specht, middelste bonte specht / Beoordeling: 6*
Oudewater | rond het water
vogelwandeling oudewater en polsbroekerdam
Wandeling door een moerasgebied / Winter, Voorjaar en Najaar / Soorten als purperreiger, blauwborst en zomertaling / Beoordeling: 6*
Oud-Beijerland | lekker struinen
vogelwandeling oud beijerland door de staart
Wandeling door halfopen terrein | Hele jaar | Soorten als roodborsttapuit, groenling en sperwer | Beoordeling: 5*
Zevenhoven | de Groene Jonker
vogelwandeling groene jonker
Wandeling door een moerasgebied | Voorjaar | Soorten als blauwborst, snor en geoorde fuut | Beoordeling: 7*
Hilversum | heide en bos
vogelwandeling bij hilversum
Wandeling door het bos en over de heide | Hele jaar | Soorten als zwarte specht, kleine bonte specht, appelvink, boomleeuwerik | Beoordeling: 7*
Dordrecht | Nieuwe Biesbosch
vogelwandeling nieuwe dordtse biesbosch
Wandeling langs een moerasgebied | Hele jaar | Soorten als dodaars, geoorde fuut, kleine plevier en bosruiter | Beoordeling: 6*
Zwijndrecht | om de Devel
Wandeling om het riviertje de Devel | Voorjaar | Soorten als snor, blauwborst en bruine kiekendief | Beoordeling: 6*
Batenburg | langs de rivier
vogelwandeling bij batenburg
Wandeling door de uiterwaarden van de Maas en door Batenburg | Hele jaar | Soorten als ijsvogel, kluut en kleine plevier | Beoordeling: 7*
Breda | door het Mastbos
vogelwandeling bij breda door het mastbos
Wandeling door het Mastbos | Hele jaar | Soorten als zwarte specht, goudvink en kruisbek | Beoordeling 5*
Elst | door het bos
vogelwandeling bij elst
Wandeling door Plantage Willem III | Hele jaar | Soorten als zwarte mees, glanskop en havik | Beoordeling 5*
Ulvenhout | eeuwenoud bos
vogelwandeling bij ulvenhout
Wandeling door het Ulvenhoutse Bos | Hele jaar | Soorten als zwarte specht, appelvink, kuifmees | Beoordeling: 7*
Sint-Philipsland | oude kwelders
vogelwandeling op sint philipsland
Wandeling door de Slikken van de Heen | Voorjaar | Soorten als bosrietzanger, spotvogel en boomvalk | Beoordeling: 7*
Dussen | oud boezemgebied
vogelwandeling bij dussen kornse boezem
Wandeling door de Kornse Boezem | Voorjaar | Soorten als nachtegaal, koekoek, zwartkop | Beoordeling 5*
Waardhuizen | bos en hooiland
vogelwandeling bij waardhuizen door het pompveld
Wandeling door het Pompveld | Voorjaar | Soorten als koekoek, bosrietzanger en spotvogel | Beoordeling 5*
Nijmegen | rivierengebied
vogelwandeling door de ooijpolder bij nijmegen
Wandeling door de Ooijpolder | Hele jaar | Soorten als sprinkhaanrietzanger, zomertortel, zwarte stern | Beoordeling: 7*
Hendrik-Ido-Ambacht | rivier
vogelwandeling bij hendrik ido ambacht sophiapolder
Wandeling over vogeleiland Sophiapolder | Hele jaar | Soorten als lepelaar, Pontische meeuw, kleine plevier | Beoordeling: 6*

Haastrecht | veengebied

vogelwandeling bij haastrecht door doove gat
Vogelwandeling door het Doove Gat | Hele jaar | Soorten als lepelaar, watersnip en witgatje | Beoordeling: 6*

Zoetermeer | wateropvang

Vogelwandeling bij Zoetermeer door de Nieuwe Driemanspolder
Vogelwandeling door de Nieuwe Driemanspolder | Hele jaar | Soorten als bonte strandloper, kleine zwaan en geoorde fuut | Beoordeling: 6*

Oud-Vossemeer | karrenveld

vogelwandeling bij oud-vossemeer
Vogelwandeling door het Stinkgat, langs de Oosterschelde en Rammegors | Hele jaar | Soorten als zwarte ruiter, groenpootruiter en lepelaar | Beoordeling: 6*

Ridderkerk | recreatiebos

vogelwandeling door het waalbos bij ridderkerk
Vogelwandeling door het Waalbos | Voorjaar | Soorten als krakeend, blauwe reiger koekoek, bosrietzanger, kleine karekiet, oeverzwaluw en rietzanger | Beoordeling: 5*

Soesterberg | vliegbasis

Vogelwandeling over Vliegbasis Soesterberg | Zomer | Soorten als grauwe klauwier, zanglijster, zwartkop, grote bonte specht en geelsprietdikkopje | Beoordeling: 5*

Oostvaardersplassen

vogelwandeling door de oostvaardersplassen
Vogelwandeling door de Oostvaardersplassen | Hele jaar | Soorten als roerdomp, ijsvogel, baardmannetje, zeearend, lepelaar en veel meer | Beoordeling: 7*

Brouwersdam | zeewering

vogelwandeling op de brouwersdam
Vogelwandeling over de Brouwersdam | Najaar en Winter | Soorten als ijseend, roodkeelduiker en paarse strandloper | Beoordeling: 7*

Maasvlakte | havens

vogelwandeling op maasvlakte II
Vogelwandeling over Maasvlakte II | Najaar | Soorten als kneu, keep, goudhaan, bonte vliegenvanger | Beoordeling: 5*

Westkapelle | zeedijk

vogelwandeling bij westkapelle
Vogelwandeling langs de Noordzee | Najaar en winter | Soorten als zeekoet, paarse strandloper en kleine burgemeester | Beoordeling: 7*

IJmuiden | Zuidpier

vogelwandeling over de zuidpier bij ijmuiden
Vogelwandeling over de Zuidpier en het strand ervoor | Najaar en Voorjaar | Soorten als jan-van-gent, zeekoet, paarse strandloper en sneeuwgors | Beoordeling: 7*

Strijbeek | bos en hei

vogelwandeling bij strijbeek strijbeekse heide
Vogelwandeling over de Strijbeekse Heide | Hele jaar | Soorten als zwarte specht, kleine bonte specht en kuifmees | Beoordeling: 6*

Zevenhuizen | rietland

vogelwandeling bij zevenhuizen
Vogelwandeling langs de Zevenhuizerplas | Winter en Voorjaar | Soorten als baardmannetje, krooneend, blauwe kiekendief en slechtvalk | Beoordeling: 6*

Goudswaard | moeras

korendijkse slikken vogelwandeling bij goudswaard
Vogelwandeling door de Korendijkse Slikken | Hele jaar | Vogels als zeearend, baardmannetje, ijsvogel en (soms) een roerdomp | Beoordeling: 7*

Wissenkerke | Oosterschelde

vogelwandeling bij wissenkerke
Vogelwandeling door en langs de Inlaag Keihoogte | Hele jaar | Vogels als watersnip, lepelaar, zwarte ruiter, bonte strandloper, alk en rotgans | Beoordeling: 7*

Waddinxveen | plasdras

vogelwandeling bij waddinxveen
Vogelwandeling door ‘t Weegje | Laat in de winter en in het voorjaar | Vogels als grutto, snor en koekoek | Beoordeling: 5*

Texel | rond de vuurtoren

Vogelwandeling bij de vuurtoren van Texel | Hele jaar | Vogels als rotgans, bonte strandloper, pijlstaart en sneeuwgors | beoordeling 6*

Rockanje| duinmeer

vogelwandeling rond quackjeswater
Vogelwandeling rond Quackjeswater | Hele jaar | Vogels als lepelaar, goudvink en ijsvogel | Beoordeling: 6*