De mooiste vogelwandelingen in maart

Maart is een boeiende maand voor vogelaars. Er zijn nog veel wintergasten in het land. En er arriveren alweer volop zomergasten uit het zuiden. Vaak zijn dat zangvogels en wel de mannetjes die de vrouwtjes vooruit vliegen. Zo kunnen de mannetjes een territorium claimen waarin ze een paar dagen later de vrouwtjes verwelkomen. Je kunt in maart dan ook al heel wat vogels horen zingen. En daarom vandaag een overzicht van de mooiste vogelwandelingen in maart.

Verrekijkers voor elke natuurliefhebber

Op CameraNu.nl vind je een groot assortiment verrekijkers. Voor de beginnende en de gevorderde vogelaar, voor kinderen, wandelaars, fietsers, vakantiegangers, etc.

De mooiste vogelwandelingen in maart

Ga ervan uit dat vrijwel elk natuurgebied in maart het bezoeken meer dan waard is. In moerasgebieden vallen vanaf half maart de blauwborsten binnen. Is het rustig weer, dan kun je al meteen horen zingen. De tjiftjaf arriveert vaak massaal in de eerste helft van maart, terwijl de fitis eind maart zijn intree doet. Plasdrasgebieden zitten tjokvol met eenden, allerlei soorten. En weet je een kolonie aalscholvers, blauwe reigers of lepelaars, ga daar dan eens kijken, want die zoeken nu ook hun broedgebieden op, of zitten zelfs al te broeden! Dit zijn mijn mooiste vogelwandelingen in maart, waarbij ik me vooral in de zuidwesthoek van ons land begeef. Tja, vanuit Alblasserdam is het noorden helaas een beetje ver voor mij.

1. Doove Gat, Haastrecht

Het Doove Gat bij Haastricht vind ik één van de leukste gebieden om in maart te bezoeken. Je kunt er een mooi rondje lopen. Je passeert drassige weilanden, rietpartijen en een ondiepe waterplas. Bovendien heb je overal uitzicht op de historische molen. Aangezien ik in een molen ben opgegroeid, heb ik daar ook wel affiniteit voor. Zo veel afwisseling, dat betekent ook ontzettend veel vogelsoorten die je van redelijk dichtbij kunt bekijken. Veel eenden en ganzen, maar ook steltlopers. Heb je geluk dan zie je hier tientallen en soms honderden grutto’s. En natuurlijk zoek je in het rietland naar de eerste blauwborst.

2. De Regte Heide, Goirle

Op de Regte Heide kun je een urenlange wandeling maken door bos en over hei. Zangvogels als boomkruiper, boomklever, roodborst, boomleeuwerik, veldleeuwerik, geelgors en zanglijster laten zich zeker horen. In het natte deel van dit prachtige natuurgebied maak je kans op de blauwborst. Buizerd, sperwer, havik jagen er. Dit is beslist één van de mooiste gebieden in het zuiden van de provincie Brabant.

3. Oostvaardersplassen, Lelystad

Natuurlijk, de Oostvaardersplassen is één van de bekendste natuurgebieden van ons land. De natuur ontwaakt ook hier. In najaar en winter vind ik het gebied vaak leeg (wat vogels betreft). In maart begint het weer. Vanuit de verschillende vogelkijkhutten zie je de vogels van heel dichtbij. IJsvogel, rietgors, blauwborst en baardmannetje vliegen er rond. Natuurlijk zoek je naar de zeearend. Eenden en ganzen ga je er zeker zien.

4. Polder Arkemheen, Nijkerk

Polder Arkemheen is een eldorado voor vogels én vogelaars. De weilanden worden extensief beheerd en dat betekent ook dat het waterpeil er hoog is. Massa’s eenden, ganzen en steltlopers zie je er. Veel weidevogels die in Nederland broeden. Grutto, kievit, scholekster, tureluur, veldleeuwerik. Zij voelen zich in dit oudhollandse landschap helemaal thuis. Grote groepen smienten grazen er nog. Slobeenden zijn nog aan het baltsen. En wie weet wolkt er nog een grote groep goudplevieren op.

5. Hellegatsplaten, Ooltgensplaat

Bezoek je Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van Zuid-Holland, ga dan zeker op huttentocht door de Hellegatsplaten. Meen je dat het gebied leeg is, blijf geduld houden. Sjaak en ik zitten vaak een uur in een hut om dan plots een havik of zeearend te zien. Beide roofvogels broeden in het gebied, evenals de buizerd. Je gaat geheid heel veel bergeenden zien. En wie weet zie je een groepje baltsende middelste zaagbekken, wat witgatjes, grote zilverreigers of de pijlstaart. Vanuit de hut de Visarend heb je een weids uitzicht over het Haringvliet. Hier jaagt de ijsvogel langs de oever. Kijk je vanuit een hut en zie je in eerste instantie niets, of niet veel, onderdruk dan je neiging om meteen weg te gaan. Heb geduld, ga zitten en neem het gebied in je op. Je zult zien dat je op den duur de nodige vogels gaat zien.

6. Landgoed Mattemburgh

Landgoed Mattemburgh tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide is in het voorjaar altijd een bezoek waard, maar zeker in maart. Dan zijn de vijf spechtensoorten die hier broeden actief. Zwarte specht, groene specht, grote bonte specht, middelste bonte specht en kleine bonte specht zijn druk in de weer. Boomklever, boomkruiper, verschillende soorten mezen eveneens. Geniet van het bos!

7. Beningerslikken, Zuidland

De Beningerslikken zijn een voormalig kweldergebied op Voorne-Putten. Hier jaagt de zeearend die aan de overkant, in de Korendijkse Slikken, nestelt. In ruim een uur tijd wandel je het uitgestrekte gebied rond, maar dan moet je niet te veel zien. Van achter de gluurmuur kijk je naar de vele watervogels in het gebied. Hier trekken trouwens ook veel zangvogels door op weg naar het noorden, vooral veel lijsterachtigen. Je maakt hier ook kans op de blauwe kiekendief. Rietpartijen, wilgenbosjes, waterplassen maken dit gebied heel gevarieerd en rijk aan vogels.

8. Zevenhuizerplas, Zevenhuizen

Op de noordelijke oever van de Zevenhuizerplas is een natuurstrook aangelegd, en die bewijst dat zulke stroken heel belangrijk zijn voor vogels en al het andere leven. Baardmannetjes, blauwborsten en rietgorzen nestelen in het riet en die zijn in maart al (of nog) te zien. Later in het voorjaar arriveren natuurlijk ook andere rietvogels als rietzanger en kleine karekiet. Heb je geluk, dan laten ook de roerdompen zich zien of horen. De ijsvogel jaagt langs de oever en ook de havik, die in één van de bosjes nestelt, maakt het gebied onveilig. Hou er rekening mee dat op zonnige weekenddagen de bewoners van Zevenhuizen en Nesselande er massaal op uitgaan voor een rondje fietsen, joggen of wandelen met de hond. Door de week is het meestal een stuk rustiger.

9. De Nieuwe Driemanspolder

Wil je je eerste blauwborst van het jaar zien, dan is de Nieuwe Driemanspolder daarvoor een uitstekend gebied. Parkeer je auto op de parkeerplaats voor de camping. Grote kans dat daar een blauwborst zit te zingen. Rustig weer, wat zon, weinig wind, die combinatie is het meest kansrijk. En vervolgens wandel je verder het gebied in. Vallen er slikranden droog in het gebied, dan maak je kans op allerlei doortrekkers zoals bonte strandloper, witgatje, watersnip. Grutto’s, net aangekomen uit het zuiden, sterken in de plasdrasgebieden aan. De veldleeuwerik zingt hoog boven je. En is het zonnig weer, dan wandel je naar de andere kant van het gebied, op zoek naar de beroemdste steenuil van Nederland.

10. Het Kraaiennest, De Lier

In het Westland, of beter gezegd, ten zuiden van het Westland, bij De Lier, ligt het Kraaiennest. In dit recreatiegebied is een klein natuurgebied uitgebakend. Een hek houdt de honden buiten het gebied en steltlopers als kluut, grutto, zwarte ruiter, scholekster en tureluur wanen zich er veilig. In de rietkragen rondom de waterplas met broedeilanden duikt de blauwborst op. De rietgors hangt er rond. De kneu laat zich in de wilgen zien. Later in het voorjaar vallen er nog meer zangvogels in, maar in maart is dit gebied al buitengewoon interessant. Ook heel geschikt voor een vogelwandeling met kinderen. De afstanden zijn niet heel lang, en je ziet eigenlijk altijd wel iets.