De mooiste vogelwandelingen in april

April reken ik tot de mooiste vogelmaanden van het jaar. De zomervogels arriveren in grote getale en de zangvogels laten zich fanatiek horen. Ga maar eens een bos of moeras in en je zult versteld staan hoeveel vogels je hoort zingen. Dat doen ze niet voor jou, maar voor en tegen elkaar. Langs de kust trekken nog veel zeevogels langs op weg naar het noorden. Werkelijk, ga er nu op uit en geniet van alles wat je ziet en hoort. In dit artikel ontdek je een aantal van mijn mooiste vogelwandelingen in april.

De mooiste vogelwandelingen in april

Het weer kan in april nog heel wisselend zijn. De ene dag heerlijk voorjaarsweer, de volgende dag is het fris, regenachtig en staat er een stevige bries. Zelfs overdag kunnen de weersomstandigheden snel veranderen. Dat schept kansen. Wordt een regendag opgevolgd door een zonovergoten dag, dan zullen de zangvogels zich des te beter later horen. En houdt het overdag op met regenen, dan zul je zien dat de vogels zich meteen weer van hun beste kant laten horen. Dit zijn mijn mooiste vogelwandelingen in april:

1. De Binnenlandse Hooivelden

Bij Wageningen ligt een uitgestrekt plasdrasgebied dat wordt afgewisseld met natuurlijke weilanden: de Binnenveldse Hooilanden. Hier wemelt het van de moerasvogels en weidevogels die redelijk gewend zijn aan mensen. Zelfs de zomertalingen vliegen niet op zolang je je waardig gedraagt. Grutto, kievit, tureluur, graspieper en veldleeuwerik zijn hier nog algemene weidevogels. In de plasdrasgebieden kun je allerhande steltlopers tegenkomen, soms heel bijzondere, zoals de poelruiter in het filmpje.

2. De Zuidpier bij IJmuiden

Op een rustige april ga je naar de Zuidpier bij IJmuiden. Liefst zo vroeg mogelijk in de ochtend. Dan is het nog rustig op strand en pier. Heb je geluk, dan strijken er grote groepen rosse grutto’s – waarvan vele in zomerkleed – neer op het strand. Ook andere steltlopers rusten uit op het strand. En over de zee trekken zeevogels langs! Zou het stormen vanaf windkracht vijf, dan heb je op de pier niets te zoeken, sterker nog, dan is de pier afgesloten want dan is het daar veel te gevaarlijk.

3. De Regte Heide, Goirle

Ten zuiden van Tilburg ligt een schitterend natuurgebied waar je heerlijk kunt dwalen: de Regte Heide. Geelgors, blauwborst, boomleeuwerik, havik en vele andere vogels van hei en bos laten zich horen en zien. En in de loop van de maand arriveren ook de grauwe klauwieren.

4. De Slikken van de Heen

Voor een echte zangvogelervaring bezoek je de Slikken van de Heen bij Sint-Philipsland. Door dit gebied slingert een onverhard pad door de resten van oude kreken. Hier strekte ooit een ouderwets kweldergebied zich uit. De Deltawerken maakten een eind aan dit stukje oernatuur, maar door de jaren heen is hier weer prachtige natuur voor teruggekomen. Fitis, tjiftjaf, zwartkop, sprinkhaanrietzanger, kneu en later in het voorjaar ook de spotvogel zingen dat het een lieve lust is.

5. De Hellegatsplaten

April is een uitstekende maand om een huttentocht door de Hellegatsplaten te maken. Ga alle vogelkijkhutten maar eens af. Geheid dat je ontzettend veel soorten ziet. Blijft zeker even in een hut zitten of staan, ook al zie je in eerste instantie niet veel. Laat de natuur op je inwerken en volg alles wat beweegt of vliegt.

6. Den Treek bij Leusden

Evenals de Regte Heide is Landgoed Den Treek een wandeling meer dan waard. Zwarte specht, boomleeuwerik, kuifmees, glanskop, grote lijster, boomklever en vele andere vogels van bos en hei laten zich horen. In het zuiden van het gebied schijnt een paartje wolven zich schuil te houden. Dus wil je die zien, dan er vroeg op uit!

7. De Brabantse Biesbosch rond Polder Hardenhoek

Eerlijk is eerlijk: ik vind het niet de mooiste vogelwandeling in dit rijtje wanneer je afgaat op het landschap ook al ligt het in de Brabantse Biesbosch. Ja, Polder Hardenhoek is een schitterend stukje natuur waar het getij nog vrij spel heeft. Je kunt er de zeearend en visarend zien jagen. Grote groepen grutto’s, kluten en andere steltlopers zoeken naar voedsel op de drooggevallen slikken. Bij hoog water drommen ze op de eilandjes samen. In het struweel rond de plas hoor je allerhande zangvogels zingen. In het riet blauwborst, rietgors, rietzanger en later in het voorjaar de kleine karekiet. En toch… over de Bandijk scheuren auto’s en motoren. En aan de andere kant van de polderdijk liggen de akkers. Het landschap is er niet naar alle kanten even fraai, maar voor de vogels is het top.

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!