11 talig handboek met de namen van alle Holarctische vogels

‘De juiste naam in de gewenste vreemde taal.’

Nadat ik zijn boek had gerecenseerd nam Ad Tolhuijs contact met me op om mij te attenderen op een lacune in mijn bespreking. Ad Tolhuijs is de schrijver van het 11-talig Handboek met de namen van alle Holarctische vogels (dat overigens in drie edities verscheen: Nederlands, Duits en Engels). Ik legde hem een viertal vragen voor. Ondanks dat Ad het razende druk had, heeft hij zijn best gedaan. Ik ben hem daar heel erkentelijk voor. Om in zijn eigen woorden te spreken: daar gaat’ie dan.

Wat was de aanleiding tot het schrijven van mijn boek?

Pagina 9 van de inleiding van mijn boek behandeld dit thema. Ik citeer:

Op reis door continenten en over de zeeën ontmoeten professionele en niet-professionele ornithologen gelijkgezinden en inheemsen die de meest verschillende talen spreken. Hoewel men intussen alom een “internationale” taal beheerst, gaat het om de naam van een bepaalde vogel, weten vaak noch gastheer, noch gast, noch de collega vogelaar de juiste naam in de gewenste vreemde taal. Voor vogelkundigen is deze kennis echter cruciaal om in het buitenland relevante informatie te kunnen uitwisselen en om van zulke ornithologische avonturen ten volle te profiteren. Dit handboek vult deze leemte als de perfecte aanvulling van de vogelgids die een ornitholoog te allen tijde bij zich heeft.

Wat is de Holarctische regio eigenlijk?

De Holarctische regio is het gebied ten noorden van de tropen. Het is één van de grote gebieden waarin de aarde is verdeeld. Omdat een plaatje meer zegt dan woorden hier een afbeelding:

De Holarctische Regio
De Holarctische Regio

Kunnen we deze informatie in het digitale tijdperk niet beter op internet aanbieden?

Het internet biedt nog lang niet alle vogelnamen van de „uitgestrekte Holarctische regio“ in alle 10 moderne talen die mijn boek aanbiedt. Bijv. bij de Russische namen zijn er tegen de 200 die ikzelf heb moeten creëren omdat ze nog niet bestonden. Via een omslachtige communicatie en ettelijke correcties hebben de Russische autoriteiten die namen geaccepteerd. Verder ervan uitgaand dat de meeste niet-russen het cyrillische alfabet niet kunnen lezen, heb ik de namen in ons romaanse alfabet getranslitereerd, zodat iedereen de Russiche namen kan uitspreken. Zoiets vindt men in het internet niet. Ook heb ik o.a. de officiële Italiaanse lijst gecorrigeerd.

De samensteller van dit handboek moet zelf een bereisd vogelaar zijn. Wat zijn de drie meest bijzondere vogelgebieden die je hebt bezocht en waarom?

Ad Tolhuijs op Skomer Island
Ad Tolhuijs op Skomer Island

Ik heb jarenlang in Noord- en Zuid-Amerika gewoond en dus vooral in die gebieden veel tijd aan ornithologie besteed. Vooral in de Andes, in Midden-Amerika en in Patagonië en de Falkland Islands. Verder in vele Europese landen en eveneens in Laos en Thailand. Ook in Zwitserland, waar ik nu weer sinds jaren woon, heb ik einige van de hoogste bergen van het land beklommen en ook op die tochten veel aan „birding“ gedaan.

En heb je enig idee hoeveel vogelsoorten uit het handboek jijzelf hebt gezien?

Ik heb er nooit „brood“ in gezien er een „checklist“ op na te houden. Dat is voor mij een over-bodige , nogal esoterische zaak. Hier gaat het dan om „hoeveel“ inplaats van om „wat“ in en in welke omgeving en omstandigheden. Daar ik zeer in ethnologie (volkenkunde) geïnteresseerd ben, hebben de bezochte volken een belangrijke rol gespeeld bij het kiezen van landen en gebieden. Hierbij heb ik mij ook laten leiden door het toeval en spontane veranderingen van richting en doel. Nee, ik jaag geen bepaalde vogelsoorten na. Vogels zijn slechts één deel van mijn vele interesses. Hoeveel ik er heb gezien kan ik dus niet zeggen. Het moeten er meerdere duizend zijn geweest.

Met dank aan Ad Tolhuijs voor zijn medewerking.

De beste reisgidsen voor vogelaars: