bosuil alblasserdam d

De eerste visdiefjes van 2019 plus een verslag van een vogelwandeling

Gisteren, op weg naar het korfbaltoernooi van onze zoon in Hardinxveld, even langs de Donkse Laagten gereden. Op één van de palen zat een bedelend visdiefje. De andere vloog in het rond en streek even later neer op de belendende paal. Mijn eerste visdiefjes van 2019 waren een feit.

Vanavond maakten we een wandeltocht naar de molens van Kinderdijk. Een wandeling van een acht kilometer of zo. Langs weilanden, water en rietkragen. De waarnemingen waren dan ook divers. Het ‘gebruikelijke grut’ bestond uit fuut, meerkoet, grauwe gans met kuikens, wilde eend met kuikens, nestelende knobbelzwaan, blauwe reiger, helaas geen purperreiger. Wel meerdere rietzangers in de rietkragen, met rietgors erbij. Aan de overzijde een zingende blauwborst. In de lucht weer visdiefjes en kokmeeuwen massaal. De snor liet zijn snorrende geluid horen. Een grutto alarmeerde hoog in de lucht. En toen was daar de koekoek. Eerst het geluid, en toen de verschijning. Een flits voorlangs één van de molens en zo, hup, het rietveld in. Hoorde ik daar nog zwarte sterns in de schemering? Dat valt niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ze zijn al wel in Kinderdijk gezien. In de weilanden knorrende padden en kwakende kikkers. En op de schoorsteen van een huis streek de bosuil neer. De foto en opname zijn niet best, het was immers al flink schemerig. Het bewijsplaatje prijkt bovenaan dit artikel. Welaan, zomaar een wandeling door het buitengebied van Alblasserdam. Er zijn dagen dat ik minder zie en hoor.

Visdiefjes in de Donkse Laagten

De beste telescopen om vogels mee te kijken: