De beste vogelgebieden op Texel

Texel zou je hét vogeleiland van Nederland kunnen noemen. Het hele jaar door is het eiland een hotspot voor vogelaars. Op Texel ligt een groot aantal vogelgebieden waar je alle maanden heerlijk vogels kunt kijken. Daarom hier een overzicht van de beste vogelgebieden op Texel. Onder het kopje Vogelobservatiepost Robbenjager vind je bovendien een overzicht van alle vogelkijkhutten op Texel. Door haar ligging, het is het meest westelijke waddeneiland, trekt Texel in de trekperioden, maar vooral tijdens de najaarstrek, veel bijzondere trekvogels aan. Bladkoning, morinelplevier, de bijeneter en vele andere zeldzame vogels zijn de afgelopen jaren waargenomen.

Waarnemingen op Texel
Wil je weten welke waarnemingen er de laatste dagen zijn gedaan op Texel, klik dan hier. Wie weet kom je zo op het spoor van een zeldzame soort!

Nuttige adressen voor een vogelvakantie op Texel

Klik hier om een goede fietskaart van Texel te bestellen (Bol.com).

Klik hier om het aanbod van natuurhuisjes op Texel te bekijken.

Klik hier om vakantiehuisjes op Texel te bekijken (Belvilla).

Klik hier om de vakantiehuisjes op Texel op Booking.com te bekijken.

De beste vogelgebieden op Texel

jako van gorsel de visdief

Op heel Texel vind je goede vogelgebieden, waarbij ik zelf de oostkust, de noordpunt, het gebied rond de Mokbaai in het zuiden, het duingebied in het westen en natuurlijk het weidegebied in het midden het meest interessant vind. Hieronder beschrijf ik deze gebieden.

1. De Slufter

Bijna zou ik zeggen: elke natuurliefhebber die een paar dagen op Texel vertoeft moet een bezoek aan de Slufter hebben gebracht. De Slufter is een uitgestrekt getijdengebied. Via een brede geul stroomt water uit de Noordzee in en uit. De geul stroomt de duinen. Eenmaal in de duinen, vloeit het water uit over een breed gebied en ontstaat er een soort kweldergebied met zijn typische flora en fauna. Zo’n ongerept getijdengebied is uniek voor Nederland (de Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee is een vergelijkbaar gebied) en daarom ging ik tijdens onze herfstvakantie vogels kijken in de Slufter. Lees meer

2. De omgeving van de vuurtoren boven De Cocksdorp

Tijdens ons verblijf op Texel, maakten we een lange wandeling over de kop van het eiland. We begonnen aan de oostkant van De Cocksdorp en wandelden over het strand naar de Eierlandse Duinen die deel uitmaken van Nationaal Park Duinen van Texel. Mijn doel: de sneeuwgorzen rond de Eierlandse Dam allereerst. Maar aan de oostkant had ik nog veel meer moois ontdekt. Verborgen pareltjes, zo je wilt. In dit artikel ga ik in op vogels kijken rond de vuurtoren op Texel. Lees meer

3. Het Wagejot

Een van de pareltjes langs de oostkust van Texel is het Wagejot. In Zeeland zouden we zo’n gebied een karrenveld noemen. Brak water ater afgewisseld met slikrandjes en eilandjes. Tijdens mijn bezoek aan Texel in de herfstvakantie was ik regelmatig te vinden in of bij het Wagejot. De reden? De vele soorten steltlopers die ik er zag en zeker de krombekstrandloper die er tot mijn grote verrassing nog te zien was! In dit artikel lees je meer over vogels kijken in het Wagejot op Texel. Lees meer

4. De Mokbaai

Kom je met de veerboot aan op Texel dan zie je de baai aan bakboord liggen. De Mokbaai wordt omsloten door duinen. Daar waar de Waddenzee geleidelijk aan overgaat in land vind je een kwelderachtig landschap. Overal groeit zeekraal en zeeaster. En bij laag water vallen grote stukken slik vrij. Je snapt: dat trekt wadvogels aan, maar niet alleen wadvogels! In dit artikel vogels kijken in de Mokbaai op Texel lees je er meer over. Lees meer

5. Waalenburg

Midden op Texel ligt een uitgestrekt weidegebied dat doorsneden wordt door slootjes. Kijk je goed, dan zie je dat deze slootjes nog het patroon hebben van de kreken die hier ooit hebben gelegen. Beheerder Natuurmonumenten noemt dit gebied daarom ook een ‘waddenpolder’. Voor mij was het ‘gewoon’ een weidegebied, maar zo gewoon blijkt het bij nader inzien niet te zijn. In Waalenburg vind je een bijzondere flora en ben je er in het juiste seizoen dan kun je er mooie waarnemingen doen van vogels. Tijdens onze vakantie in de herfstvakantie waren wij in het gebied en daarom nu een artikel over vogels kijken in Waalenburg op Texel. Lees meer

6. De Volharding

Soms moet je een drempel nemen om een pareltje te ontdekken. Dat bleek wel tijdens onze herfstvakantie op Texel. We verbleven even buiten De Cocksdorp en reden naar bekende vogelgebieden als De Slufter, het Wagejot en de Mokbaai. Maar toen we het dorp uitreden viel het ons op hoeveel mensen er op de dijk stonden. Kennelijk was er achter de dijk bij De Cocksdorp ook van alles te beleven. We beklommen de dijk en verbaasden ons over zoveel schoonheid! In dit artikel neem ik je mee op een tochtje vogels kijken in De Volharding op Texel. Lees meer

7. Overige gebieden die je niet mag missen:

Utopia
Utopia is een nieuw natuurgebied, maar inmiddels zeer vermaard om zijn vogelrijkdom. Natuurgebied Utopia is aangelegd ter compensatie van verlies aan natuurgebied elders. Ik verzeker je: vogels hebben het meteen kunnen vinden. Op de schelpenstrandjes broeden grote sterns en bontbekplevieren. Buiten het broedseizoen is het een fenomenale hoogwatervluchtplaats waar duizenden steltlopers wachten tot het eb wordt. Rosse grutto, tureluur, groenpootruiter en vele andere soorten kun je er vanaf de dijk zien. Heerlijk wandelen hier met aan de ene kant van de dijk Utopia en aan de andere kant de Waddenzee. Praktische informatie.

De Schorren
Aan de kant van de Waddenzee liggen uitgestrekte kwelders die op Texel schorren worden genoemd. Dit is het befaamde gebied waar een van de meest noordelijke kolonies lepelaars zich bevindt. Er broeden ook eidereenden in de Schorren. De kreken staan rechtstreeks in verbinding met de Waddenzee en lopen dus twee maal per etmaal onder water om even zoveel keer weer droog te vallen. De voedselrijkdom is enorm en dat trekt grote groepen wadvogels aan die je er in enorme aantallen kunt zien zwermen. Kanoetstrandlopers, rosse grutto’s, bonte strandlopers en zilverplevieren zie je zeker. Of zien foerageren op de schorren en slikken (zoals we in Zeeland zeggen). Als we het moeten hebben over de Hollandse Delta, dan is dit de oer-Hollandse Delta. Praktische informatie.

Dijkmanshuizen
Dijkmanshuizen is een heerlijk weidegebied dat door Natuurmonumenten vogelvriendelijk wordt beheerd. Er wordt laat gemaaid en is daarom een magneet voor weidevogels als kievit, tureluur en grutto die er jaarlijks broeden. In najaar en winter zie je er eenden als pijlstaart, bergeend, krakeend en smient. En natuurlijk de rotgans, dat prachtige gansje uit het hoge noorden. Maar er is hier meer te zien! In natuurgebied Dijkmanshuizen staat ook flink wat (oud) riet. Ideaal voor bruine kiekendief en verschillende soorten rietvogels. Praktische info.

De Zandkes
De aanleg van een nieuwe dijk bleek een zegen voor de natuur: tussen de oude dijk en de nieuwe bloeide een prachtig natuurgebied op: de Zandkes. Langs de dijk slingert een wandelpad dat ook prima toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. In Zeeland noemen we dit soort gebiedjes karrenvelden. Brak water afgewisseld door eilandjes en weilanden. Een ideaal gebied voor ganzen, eenden, steltlopers en zangvogels. Kijk er niet vreemd van op wanneer je opeens een waterral hoort brullen. Of wanneer je baardmannetjes in de rietkraag ziet. Praktische info.

regenwulp klein dd

Natuurgebied Ottersaat
Dit natuurgebied is een zoute kwelplas. In de plas ligt een aantal eilanden die in het voorjaar plaats bieden aan honderden nesten van kokmeeuwen, visdieven en kluten. Buiten het broedseizoen is het gebied een hoogwatervluchtplaats. Wordt het vloed dan zoeken grote groepen wadvogels hun toevlucht in natuurgebied Ottersaat in afwachting van eb. Natuurgebied Ottersaat is niet toegankelijk, maar vanaf de parkeerplaats aan de rand van het gebied heb je een prima overzicht. Praktische info.

Natuurbelevenissen in Noord-Holland

Wil je tijdens je vakantie of een dagje uit eens lekker actief de natuur in? Bekijk dan dit overzicht van leuke natuurbelevenissen in Noord-Holland. Ga bijvoorbeeld of vogelsafari op Texel. Of volg een workshop vogelfotografie op de Zuidpier van IJmuiden.

Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op Texel, bekijk dan het aanbod van Natuurhuisjes op Texel. Vanuit alle delen van Texel is de Slufter prima bereikbaar.

En ontdek hier de tien vogels die je op Texel gezien moet hebben als je op dat prachtige eiland vogels gaat kijken.

Andere gebieden
Naast deze vogelgebieden kun je op Texel tal van andere gebieden bezoeken. Dit kaartje bied je een handig overzicht:

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Holland? 

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!