De beste vogelgebieden op Texel

morinelplevier

Texel zou je hét vogeleiland van Nederland kunnen noemen. Het hele jaar door is het eiland een hotspot voor vogelaars. Op Texel ligt een groot aantal vogelgebieden waar je alle maanden heerlijk vogels kunt kijken. Daarom hier een overzicht van de beste vogelgebieden op Texel. Onder het kopje Vogelobservatiepost Robbenjager vind je bovendien een overzicht van alle vogelkijkhutten op Texel. Door haar ligging, het is het meest westelijke waddeneiland, trekt Texel in de trekperioden, maar vooral tijdens de najaarstrek, veel bijzondere trekvogels aan. Bladkoning, morinelplevier en zelfs de bijeneter zijn de afgelopen jaren waargenomen.

Waarnemingen op Texel
Wil je weten welke waarnemingen er de laatste dagen zijn gedaan op Texel, klik dan hier. Wie weet kom je zo op het spoor van een zeldzame soort!

Nuttige adressen voor een vogelvakantie op Texel

Klik hier om een goede fietskaart van Texel te bestellen (Bol.com).

Klik hier om het aanbod van natuurhuisjes op Texel te bekijken.

Klik hier om vakantiehuisjes op Texel te bekijken (Belvilla).

Klik hier om de vakantiehuisjes op Texel op Booking.com te bekijken.


De beste vogelgebieden op Texel zijn:

Utopia
Utopia is een nieuw natuurgebied, maar inmiddels zeer vermaard om zijn vogelrijkdom. Natuurgebied Utopia is aangelegd ter compensatie van verlies aan natuurgebied elders. Ik verzeker je: vogels hebben het meteen kunnen vinden. Op de schelpenstrandjes broeden grote sterns en bontbekplevieren. Buiten het broedseizoen is het een fenomenale hoogwatervluchtplaats waar duizenden steltlopers wachten tot het eb wordt. Rosse grutto, tureluur, groenpootruiter en vele andere soorten kun je er vanaf de dijk zien. Heerlijk wandelen hier met aan de ene kant van de dijk Utopia en aan de andere kant de Waddenzee. Praktische informatie.

De Schorren
Aan de kant van de Waddenzee liggen uitgestrekte kwelders die op Texel schorren worden genoemd. Dit is het befaamde gebied waar een van de meest noordelijke kolonies lepelaars zich bevindt. Er broeden ook eidereenden in de Schorren. De kreken staan rechtstreeks in verbinding met de Waddenzee en lopen dus twee maal per etmaal onder water om even zoveel keer weer droog te vallen. De voedselrijkdom is enorm en dat trekt grote groepen wadvogels aan die je er in enorme aantallen kunt zien zwermen. Kanoetstrandlopers, rosse grutto’s, bonte strandlopers en zilverplevieren zie je zeker. Of zien foerageren op de schorren en slikken (zoals we in Zeeland zeggen). Als we het moeten hebben over de Hollandse Delta, dan is dit de oer-Hollandse Delta. Praktische informatie.

Dijkmanshuizen
Dijkmanshuizen is een heerlijk weidegebied dat door Natuurmonumenten vogelvriendelijk wordt beheerd. Er wordt laat gemaaid en is daarom een magneet voor weidevogels als kievit, tureluur en grutto die er jaarlijks broeden. In najaar en winter zie je er eenden als pijlstaart, bergeend, krakeend en smient. En natuurlijk de rotgans, dat prachtige gansje uit het hoge noorden. Maar er is hier meer te zien! In natuurgebied Dijkmanshuizen staat ook flink wat (oud) riet. Ideaal voor bruine kiekendief en verschillende soorten rietvogels. Praktische info.

[easy_youtube_gallery id=VbbY3cEcYCs cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]

De Zandkes
De aanleg van een nieuwe dijk bleek een zegen voor de natuur: tussen de oude dijk en de nieuwe bloeide een prachtig natuurgebied op: de Zandkes. Langs de dijk slingert een wandelpad dat ook prima toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. In Zeeland noemen we dit soort gebiedjes karrenvelden. Brak water afgewisseld door eilandjes en weilanden. Een ideaal gebied voor ganzen, eenden, steltlopers en zangvogels. Kijk er niet vreemd van op wanneer je opeens een waterral hoort brullen. Of wanneer je baardmannetjes in de rietkraag ziet. Praktische info.

Observatiepost Robbenjager
Er moeten ook zangvogels worden bekeken, nietwaar? Breng in het noordelijke puntje een bezoek aan de observatiepost achter camping Robbenjager. Natuurlijk zie je hier ook eenden, steltlopers en meeuwen, maar in het struweel en op de open vlaktes ook zangvogels als tapuit, roodborsttapuit, zwartkop, goudhaantje, kneu en tjiftjaf.

Een overzicht van alle vogelkijkhutten op Texel vind je op de website van Vogelwerkgroep Texel.

Wagejot
Laten we nog maar wat nieuwe dijken aanleggen in Nederland! Ook natuurgebied Wagejot is het resultaat van de aanleg van de nieuwe Waddenzeedijk. Je kijkt er vast niet van op dat ook hier het water brak of zilt is. Vanaf de weg is het Wagejot prima te overzien. Slechtvalk, kluut, bontbekplevier, watersnip en tapuit wachten je op. Praktische informatie.

Natuurgebied Ottersaat
Dit natuurgebied is een zoute kwelplas. In de plas ligt een aantal eilanden die in het voorjaar plaats bieden aan honderden nesten van kokmeeuwen, visdieven en kluten. Buiten het broedseizoen is het gebied een hoogwatervluchtplaats. Wordt het vloed dan zoeken grote groepen wadvogels hun toevlucht in natuurgebied Ottersaat in afwachting van eb. Natuurgebied Ottersaat is niet toegankelijk, maar vanaf de parkeerplaats aan de rand van het gebied heb je een prima overzicht. Praktische info.

Actieve natuurbelevenissen in Noord-Holland
Wil je tijdens je vakantie of een dagje uit eens lekker actief de natuur in? Bekijk dan dit overzicht van leuke natuurbelevenissen in Noord-Holland. Ga bijvoorbeeld of vogelsafari op Texel. Of volg een workshop vogelfotografie op de Zuidpier van IJmuiden.

Andere gebieden
Naast deze vogelgebieden kun je op Texel tal van andere gebieden bezoeken. Dit kaartje bied je een handig overzicht:

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Holland? 

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)