De beste plekken om de visarend te zien

De visarend is weer in het land! Eigenlijk is hij nauwelijks uit het land geweest, nu er immers twee paartjes tot broeden kwamen in de Brabantse Biesbosch. Maar nu de broedperiode achter de rug ligt, melden de eerste doortrekkers zich. Er zijn er al aardig wat gezien. Wist je dat een groot aantal Scandinavische visarenden in voor- en najaar door Nederland trekt? Dat las ik in het fraaie handboek Roofvogels en uilen van Noordwest-Europa. Wil je ook eens een visarend in het water zien vallen, bovenop een dikke vis? Lees dan hier waar je ze de komende weken zeker kunt zien. De volgorde van de gebieden is willekeurig. 

#1. Oostvoornse Meer en omstreken
Ten zuiden van de Maasvlakte ligt het Oostvoornse Meer. Slechts één enkele duinrij ontneemt het zicht op de zware industrieën in het Rotterdamse havengebied. Vanaf eind augustus tot eind september is dit een van de beste plekken om de visarend te zien. Er vliegen meerdere exemplaren rond in het gebied. De beste plek om de visarend te zien is de Westplaat. Deze plaat ligt ten westen van de Brielse Gatdam die het meer afsluit van de Noordzee. Een heerlijk wandelgebied waar je tijdens de trekperiode ook nog eens kans maakt op zangvogels als bonte vliegenvanger, kleine vliegenvanger en draaihals. Op de slikken zie je duizenden steltlopers die zich maar weinig aantrekken van de visarenden. De visarend laat zich overigens ook boven het Oostvoornse Meer zien.

De mooiste boeken over roofvogels:

recensie roofvogelgids lars gejl noordboek
Roofvogels van Europa, Noord Afrika en het Midden-Oosten

#2. Biesbosch
Ga de komende weken eens uit fietsen of wandelen in de Biesbosch. Of je nu de Dordtse, de Sliedrechtse of de Brabantse Biesbosch kiest, dat maakt niet zo heel veel uit. Je maakt overal kans op de visarend. Ook hier vliegen de komende weken vast en zeker meerdere exemplaren rond. Wie weet zie je het uitgevlogen jong met ouders rond scharrelen. Ik zie ook aardig wat waarnemingen in de Crezéepolder bij Ridderkerk, een nieuw natuurgebied in de buurt van de Biesbosch.

#3. Hellegatsplaten
De Hellegatsplaten en omgeving is ook een vaste foerageerplek voor doortrekkende visarenden. Bezoek een van de drie vogelkijkhutten in het gebied. Speur vanaf de parallelweg langs de N59 de masten af. In de top van een van de masten zit er regelmatig een een vis te verorberen. Je maakt hier ook altijd kans op zijn grote neef, de zeearend. Je kunt de visarend langs de hele zuidkust van Ooltgensplaat tot Oude-Tonge tegenkomen. Sla daarom ook een blik op de Krammerse Slikken. Op het eiland Goeree-Overflakkee kun je de visarend ook in natuurgebied de Kwade Hoek bij Goedereede zien.

#4. Vossemeer
Ten noordoosten van Dronten ligt het Vossemeer, een van de randmeren van Flevoland. Het Vossemeer staat in verbinding met andere meren als het Ketelmeer en het Drontermeer waar je de visarend ook kunt tegenkomen. Op sommige plekken is het Vossemeer erg ondiep. Het gebied kent uitgestrekte moerasgebieden. Ideaal leefgebied voor grote zoetwatervissen. Naast de visarend maak je hier de komende weken zeker kans op vogels als zeearend, bruine kiekendief, waterral en baardmannetje. Er bevindt zich een vogeluitkijkpunt in het gebied waar de visarend zich regelmatig laat zien.

#5. Ooijpolder en Millingerwaard
Het rivierenlandschap bij Nijmegen is een ideaal gebied voor de visarend. De vele strangen, wielen, kleiputten en zandputten staan vol water en waar water is, daar leeft vis. Vogels genoeg in dit bijzondere natuurgebied.

Overige plekken
Hoewel ons land maar klein is en helaas dichtbevolkt en intensief bebouwd, zijn er gelukkig nog tal van gebieden waar je de visarend tijdens de voorjaars- en najaarstrek kunt zien. Andere bekende plekken om de visarend te zien zijn het Lauwersmeer, de Wieden en Weerribben en de Oostvaardersplassen. Ik kan het toch niet laten om af te sluiten met het noemen van een weergaloos natuurgebied bij mij in de regio: de Zouweboezem. Zie je hier geen visarend, dan wel iets anders bijzonders. En o ja, de vroege morgen is altijd de beste tijd om vogels te kijken, zo ook om de visarend te zien.