Dagpauwoog draait rondjes op paardenbloemen

De dagpauwoog is een van de meest voorkomende vlinders in Nederland. Ze overwinteren als vlinder en komen in het voorjaar als een van de eerste vlinders te voorschijn. Dit exemplaar had een duidelijke voorkeur voor paardenbloemen, maar ze bezoeken een groot aantal bloemen voor nectar. Het viel me eerder al bij een opname van een akkerhommel al op hoe systematisch hij te werk ging. Dat viel me bij deze dagpauwoog ook weer op. Op elke paardenbloem draait hij een keurig rondje waarbij hij met zijn roltong op zoek gaat naar nectar. Alsof het insect beschikt over een zekere intelligentie.

Op de achtergrond hoor je een aantal vogels: fitis, tjiftjaf, merel, vink, koekoek, zwartkop en als je héél goed luistert (op 0.40) ook nog een waterral. Deze opname is gemaakt bij de vogelkijkhut op de Philipsdam. Er vloog ook een aantal kneutjes rond en in het struweel zongen twee nachtegalen. De koekoek die je hoort was in gezelschap van twee soortgenoten. Zo zag ik plots drie koekoeken in de lucht voorbij vliegen! Vanuit de hut was helaas niet veel bijzonders te zien. De grote zilverreiger die er door het water waadde zag mij helaas eerder dan ik hem. En bij schuwe wezens als grote zilverreigers weet je dan als vogelaar genoeg…

Beauty & parfum