Dagpauwoog (Aglais io)
Een kleurige vlinder vouwt zijn vleugels open en twee grote ogen staren je aan: een dagpauwoog. Een van de meest voorkomende dagvlinders in Nederland. Hij kruipt als rups uit het ei, ontpopt als vlinder en gaat in winterslaap. Zodra de eerste warme lentedag zich aandient, wordt hij wakker en vliegt uit. Daarom kun je de dagpauwoog ook zo vreselijk vroeg in het jaar zien rondvliegen. Hij legt zijn eitjes op brandnetels. Soms zie je een grote kolonie zwarte rupsen op brandnetels. Welnu, dat zijn ook dagpauwogen.

Uiterlijk
De dagpauwoog heeft op elke vleugel een groot oog. Dierenpsychologen menen dat die ogen dienen om hongerige vogels af te schrikken. Ze happen toe en dan vouwt de dagpauwoog zijn vleugels open. De vier enorme ogen zouden de vogel zo aan het schrikken maken dat hij op de vlucht slaat en de dagpauwoog ontsnapt. Rood, paars, violet, geel, zwart en wit vormen op de bovenvleugels een fleurig geheel. De onderzijde is over bruinzwart.

Leefgebied
De dagpauwoog is zo algemeen in Nederland dat je hem vrijwel overal kunt tegenkomen. Zeg maar in elk natuurgebied, met uitzondering van zilte gebieden.

Vliegperiode
De dagpauwoog kun je zien vliegen van maart tot en met oktober.

Gelijkende soorten
Bij heel oppervlakkige beschouwing zou je de kleine vos kunnen verwarren met de dagpauwoog. De kleine vos heeft echter geen ogen aan de bovenzijden van de vleugels.

Nuttige websites
Voor meer informatie en fraaie foto’s bezoek je de website van de Vlinderstichting.

Tips van visdief

veldgids dagvlinders

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

zakgids dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen