Categoriearchief: Vogelgebieden

Mijn tochten voeren mij langs het water en over land. Welke gebieden ik heb bezocht lees je hier.

Birdwatching in the Netherlands

Although the Netherlands is a densely populated country, it is one of the best countries in Western Europe to watch birds. You will find a great variety of habitats on a very small area: wetlands, rivers, coastal sites, agricultural land and forests. This means you are able to observe a large number of bird species in a very short time. In this article you will discover the most attractive birding areas in the Netherlands. Read more

Lees verder Birdwatching in the Netherlands

Vogels kijken op de Shetlands

De ongeveer 100 eilanden ten noorden van Schotland die te samen de Shetlands vormen, zijn een uitgelezen bestemming voor vogelaars. Slecht een klein deel van de 100 eilanden zijn bewoond. Hoewel een trip naar de Shetlands wat voorbereidingen vergt en het klimaat niet altijd even aangenaam, is dit één van de beste bestemmingen om zeevogels te zien. Dit zijn ronduit fantastisch om te zien. Enorme aantallen Noordse Stormvogels, Zeekoeten, alken, papegaaiduikers, drieteenmeeuwen, kuifaalscholver en Jan-van-genten zijn hier te zien. Andere zeevogels die je er vrijwel zeker ziet zijn de Noordse stern, visdief, eider, grote jager, kleine jager, zwarte zeekoet en kortbekzeekoet. In de poelen in het binnenland maak je kans op roodkeelduiker, bonte strandloper, regenwulp en grauwe franjepoot. In het binnenland maak je ook kans op smient en zwarte zee-eend. Speur in de haven van Lerwick de meeuwen af. Grote kans dat de grote of kleine burgemeester ziet.

Lees verder Vogels kijken op de Shetlands

Vogels kijken in de Yerseke Moer

De Yerseke Moer is een uitgestrekt weidegebied bij het dorp Yerseke op Zuid-Beveland. In plaats van weidegebied zou ik het liever een karrenveld noemen. Dit is namelijk zo’n typisch Zeeuws natuurgebied waarvan je er rond de Oosterschelde wel meer vindt. Laag gelegen, drassige weilanden die doorsneden worden door kreken waar zilte kwelwater in stroomt. En dat betekent dat je er zoutminnende planten aantreft als zeekraal en zeeaster. Deze week ging ik vogels kijken in de Yerseke Moer om een speciale dwaalgast te filmen: de gestreepte strandloper.

Lees verder Vogels kijken in de Yerseke Moer

Vogels kijken in de Koude en Kaarspolder bij Yerseke

Een paar weken geleden bezocht ik met Sjaak de Koude en Kaarspolder bij Yerseke. Deze kleine polder wordt omringd door dijken. Aan de noordkant ligt de Oosterscheldedijk, terwijl aan de zuidkant een polderdijk ligt. Vanaf alle kanten heb je prima uitzicht over het natuurgebied dat hier ligt. Een natuurgebied dat, zoals zoveel laaggelegen polders langs de Oosterschelde, wordt gedomineerd door kreken, weiland en zilte grond. Dit is het land van steltlopers en andere wadvogels.

Lees verder Vogels kijken in de Koude en Kaarspolder bij Yerseke