Categoriearchief: Vogelboek

Recensie: Verschenen of verdwenen, SOVON Vogelonderzoek Nederland

De vogelwereld is voortdurend in beweging. Soorten die honderd jaar geleden niet in Nederland broedden, hebben ons land inmiddels (weer) ontdekt. En soorten die voorheen (regionaal) algemeen waren, zijn als broedvogel uitgestorven. SOVON Vogelonderzoek Nederland bracht de veranderingen in de broedvogelbevolking in Nederland in kaart en publiceerde onlangs het standaardwerk Verschenen of verdwenen. Welke soorten verdwenen en welke verschenen? Ik verzeker je: de uitkomst is best verrassend.

Lees verder Recensie: Verschenen of verdwenen, SOVON Vogelonderzoek Nederland

Recensie: De knobbelzwaan, Ton Eggenhuizen

In de befaamde vogelserie van Atlas Contact verscheen weer een nieuw deel: De knobbelzwaan van stadsecoloog en vogelringer Ton Eggenhuizen. Deze biografie over de knobbelzwaan maakt duidelijk dat deze parkvogel, door veel vogelaars nauwelijks bekeken, tot de oorspronkelijke Nederlandse avifauna hoort. Alle reden om iets te doen aan het ietwat suffe imago van de knobbelzwaan. Want de knobbelzwaan is en blijft één van de meest sierlijke vogels van ons land. En iedereen kent hem, maar niet iedereen is bekend met het leventje dat deze schoonheid leidt. 

Lees verder Recensie: De knobbelzwaan, Ton Eggenhuizen

Recensie: De zwaluw, Stephen Moss

Vogels die diep in ons bewustzijn verankerd zijn hebben de voorliefde van Stephen Moss. Niet alleen vanwege hun fascinerende leven, maar ook voor de aandacht in literatuur en cultuur. Het roodborstje was zijn eerste boek, en in het licht van het voorgaande snap ik de keuze voor het hoofdonderwerp wel. Dat snapte ik met Het winterkoninkje iets minder, hoezeer ik de winterkoning ook waardeer (en die – toegegeven – toch verrassend veel in onze culturele erfenissen opduikt). Zijn derde hoofdonderwerp snap ik dan weer beter: De zwaluw. Ja, deze veel bezongen vogel kent iedereen, in welke vorm dan ook.

Lees verder Recensie: De zwaluw, Stephen Moss

Recensie: De smaak van reiger, Peter Müller

Wat hebben zwarte kraai, spreeuw, roek, jan-van-gent, zwartkop, ortolaan, noordse stormvogel, kleine alk en papegaaiduiker met elkaar gemeen? Ja, het zijn allemaal vogels, maar daar doelen de auteurs van het boek De smaak van reiger niet op. Het zijn allemaal vogels die bejaagd worden om ze op te eten. Van sommige vogels is het onbegrijpelijk dat ze gegeten worden. Van andere vogels wisten we dat stiekem wel, maar is het nog altijd een verrassing dat het gebeurt. Meestal een onaangename verrassing, maar even zo vaak toch ook een fascinerende.

Lees verder Recensie: De smaak van reiger, Peter Müller