Recensie: De grutto van Albert Beintema

De gruttoDe grutto ofwel ‘modderige slijkliefhebber’, want dat betekent zijn Latijnse naam Limosa limosa. Een weidevogel die we allemaal zien als een oer-Hollandse vogel. De lezers van dagblad Trouw riepen de grutto zelfs uit tot Vogel des Vaderlands. Nog even echter en de grutto was Vogel des Vaderlands, want het gaat bepaald niet goed met deze karakteristieke vogel. SOVON berekende dat 2014 een dramatisch slecht gruttojaar was, slechts 4.600 kuikens vlogen uit. 2015 was nóg slechter met amper 4.000 kuikens. Gevreesd wordt dat onze nu nog ‘officieuze’ Nationale Vogel zal uitsterven.

Koop dit boek

 

 

Lees verder