Recensie: Gevleugelde architecten. Hoe vogels hun nesten ontwerpen en bouwen, Peter Goodfellow

gevleugde architectenOei, wat doen wij vogelaars onszelf toch te kort! We zijn over het algemeen behoorlijk gericht op het waarnemen van vogels. Bij sterke voorkeur zien we ze. Althans, als ik mezelf als uitgangspunt mag nemen. Dat is altijd gevaarlijk, maar de reacties van medevogelaars om me heen beoordelend, denk ik dat ik er niet ver naast zit. Maar daarbij zien we een van de meest opzienbarende verschijnselen in de vogelwereld over het hoofd: hun nesten. Ik schreef in een eerdere recensie al over het belang dat vogels hechten aan een ‘thuis’, maar ik heb nu een boek ontdekt dat een wonderbaarlijk licht laat schijnen over de kraamkamers van onze vogels: Gevleugelde architecten. Hoe vogels hun nesten ontwerpen en bouwen door Peter Goodfellow.

Koop dit boek

Lees verder

Recensie: Huiswaarts, Bernd Heinrich

huiswaartsBernd Heinrich, Duitser van geboorte, Amerikaan na zijn emigratie vlak na de Tweede Wereldoorlog, raakte door een familieconflict geïnspireerd tot nadenken over het thema ‘thuis’ en ‘naar huis gaan’. Een conflict met zijn zussen over de erfenis van zijn moeder bepaalde hem bij het gedrag van naakte molratten. Na de vondst van een groot stuk eten schijnen die beesten net zo lang te vechten om deze ‘erfenis’ totdat het brutaalste vrouwtje de rol van ‘matriarch’ op zich neemt en zich het eten toe-eigent.

Koop dit boek

Lees verder

Recensie: De grutto van Albert Beintema

De gruttoDe grutto ofwel ‘modderige slijkliefhebber’, want dat betekent zijn Latijnse naam Limosa limosa. Een weidevogel die we allemaal zien als een oer-Hollandse vogel. De lezers van dagblad Trouw riepen de grutto zelfs uit tot Vogel des Vaderlands. Nog even echter en de grutto was Vogel des Vaderlands, want het gaat bepaald niet goed met deze karakteristieke vogel. SOVON berekende dat 2014 een dramatisch slecht gruttojaar was, slechts 4.600 kuikens vlogen uit. 2015 was nóg slechter met amper 4.000 kuikens. Gevreesd wordt dat onze nu nog ‘officieuze’ Nationale Vogel zal uitsterven.

Koop dit boek

 

 

Lees verder