Bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus)
De bruine vuurvlinder kun je hier en daar ook in Nederland zien. Het is een schaarse dagvlinder die je vooral in het noordoosten van ons land kunt zien. Ik zag er ook twee in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Zoals voor veel dagvlinders geldt, kun je maar beter naar het buitenland gaan. Ik zag mijn eerste ‘gewone’ bruine vuurvlinder in het Pitztal in Oostenrijk. En dat was een mooie waarneming, want in dat dal is de ondersoort subalpinus veel talrijker.

Uiterlijk
Het mannetje van de bruine vuurvlinder is op de bovenkant donkerbruin met op de randen van voor- en achtervleugel een rij oranje vlekken. Bij het vrouwtje domineert het oranje veel meer. Vrijwel de hele bovenkant van de voorvleugel is oranje (uitgezonderd de vlekken). Op de bovenzijde van de achtervleugel staat een rij bruine vlekken in een oranje zoom. Bij beide geslachten zijn de onderkanten bezaaid met vlekken. Bij het vrouwtje schemert het oranje van de bovenvleugel door. Dat is bij het mannetje nauwelijks het geval. Het viel mij op dat de twee exemplaren die ik in de Hoge Veluwe zag stukken kleiner waren dan de bruine vuurvlinders in het Pitztal.

Leefgebied
De bruine vuurvlinder vind je op droge zandgronden en in graslanden. Voor beide biotopen geldt als voorwaarde dat ze kruiden- en bloemrijk zijn.

Vliegperiode
De bruine vuurvlinder vliegt in twee generaties: mei/juni en juli/augustus.

Gelijkende soorten
De bruine vuurvlinder zou je bij oppervlakkige beschouwing kunnen verwarren met de kleine vuurvlinder. Hoe je de verschillen zou moeten beschrijven, weet ik niet zo goed. Ik hou het er maar op dat de bovenzijde van de kleine vuurvlinder een stuk ‘netter’ is dan bij de bruine vuurvlinder. Ik raad altijd aan: maak in het veld een aantal foto’s van je waarneming. Kun je thuis altijd even controleren. Zie je in zuidelijk Europa echter een violette vuurvlinder dan kost het vergelijken misschien wat meer moeite. Zeker wanneer het een versleten exemplaar is waarvan de violette glans is verdwenen.

Nuttige website
Ik verwijs je graag naar de informatieve website Butterflies of France voor meer en grote foto’s van de bruine vuurvlinder.

Tips van visdief

veldgids dagvlinders

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

zakgids dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen

bruine vuurvlinder