Bontbekplevieren kijken op de Brouwersdam (fotograaf: Sjaak Huijer)

Bontbekplevieren kijken op de Brouwersdam

Hoog water op de Brouwersdam, dat is een goed moment om steltlopers te bekijken. Als drieteenstrandlopers, steenlopers, regenwulp, scholekster en bontbekplevier niet meer kunnen foerageren, dan staan ze uit te rusten op het talud. Kijk je rustig vanuit de auto, dan blijven ze geheid staan.

Soms zie je enorme groepen drieteenstrandlopers wachten tot het water gaat zakken. Ze laten zich soms zelf nog behoorlijk dichtbij naderen. Bontbekplevieren zijn ook rustige vogels die niet snel zullen opvliegen. Wel sluipen ze als muizen voor je uit. En als je dan niet goed kijkt, dan zie je ze echt niet. Ze gaan volkomen schuil tussen de stenen. De foto’s hieronder zijn gemaakt door Sjaak.

Tips voor als je steltlopers gaat kijken op de Brouwersdam:

Een paar tips voor wanneer je steltlopers gaat kijken op de Brouwersdam:

  • De beste locaties om steltlopers te kijken zijn rond de spuisluis, het rechte stuk tussen spuisluis en sportstrand, en het talud bij de blokkendam.
  • Rij langzaam langs het talud en speur bij hoog water de stenen en het asfalt af op bontbekplevier, drieteen, kanoet, bonte strandloper, steenloper, paarse strandloper, wulp, regenwulp en scholekster.
  • Bij laag water kun je op het talud en het strand bij de blokkendam zilverplevieren zien.
  • Bij laag water foerageren de steltlopers vaak op het platte vlak onderaan het talud. Pas op, het is er soms spekglad.
  • Vanaf augustus tot en met mei kun je (veel) steltlopers zien op de Brouwersdam. De grootste kans op een wintersoort als de paarse strandloper heb je van oktober tot en met begin maart.

Tijdens de trekperiode kun je verrassende waarnemingen doen op de Brouwersdam. Ik raad je wel aan om dan vroeg uit de veren te gaan. Veel vogels trekken immers ‘s ochtends vroeg. Deze zomer zijn twee nieuwe boeken verschenen over de trek van dieren. Het eerste boek is een prentenboek voor kinderen: Reizigers in het dierenrijk. En dan is er ook de Veldgids Vogeltrek van Dick de Vos.

Bontbekplevieren kijken op de Brouwersdam

De mooiste natuurboeken voor aan de kust:

Een heerlijke gids om mee te nemen tijdens je dwaaltochten langs de kust.

Een fraaie en betaalbare gids voor wie de natuur wil beleven op strand en wad.

Een handige en overzichtelijke kaart van de meest voorkomende kustvogels (plus een enkele zeldzame soort erbij).

De meest populaire vogelgids van Nederland en België met natuurlijk alle kustvogels in detail beschreven en afgebeeld.

Handig en compact vogelgidsje voor aan de kust. Voor de 'gewone' natuurliefhebber.

Handige uitvouwkaart om kustdieren te herkennen. En aantrekkelijk geprijsd bovendien.

Een klein en compact veldgidsje voor iedereen regelmatig de kust bezoekt.

Een uitstekende gids om strandfossielen op de Zeeuwse stranden te determineren.

Een leuk boekje voor jong én oud. Herken dieren en planten aan de kust.

Voor iedereen die van de onderwaternatuur in de Middellandse Zee wil genieten.

Een juweel van een boek. De Noordzee en haar vogels komen tot leven!

CameraNU.nl