Blauwborst in het riet

Voor de tweede maal dat ik een blauwborst filmde in de Zouweboezem. En er komt nog een derde opname bij, maar dan op grotere afstand. Het aardige van de Zouweboezem is dat de vogels er niet heel schuw zijn. Dat zijn blauwborsten toch al niet, maar vanaf het vlonderpad laten ze zich wel heel goed zien, en van dichtbij ook.