Bijzondere jachttechniek grote zilverreiger

Dit weekend heb ik weer een uurtje in de vogelkijkhut op de Philipsdam gezeten. De grote zilverreiger foerageerde weer langs het eiland. En evenals de voorgaande keer zag ik dat hij weer gebruik maakte van een bijzondere jachttechniek: met zijn poten in de modder trappelen om visjes om te jagen.

 Outdoor algemeen