vogels kijken vanuit vogelobservatorium tij

Bezoekverslag aan Vogelobservatorium Tij

Met het Vogelobservatorium Tij bij Stellendam maakt Nederland kennis met een nieuw fenomeen in vogelkijkhutland: de vogelkijkhut onder architectuur. Trouw noemde het zelfs een natuurkunstwerk. Vogelaars moeten zich nogal eens behelpen met een simpele gluurmuur of een bouwvallige hut. Maar in natuurgebied de Scheelhoek heeft Natuurmonumenten het anders aangepakt. Ze liet twee architectenbureaus samenwerken bij het ontwerpen van een futuristisch uitziende hut. Ik moet zeggen: het is inderdaad een belevenis om in de hut te zijn.

Maar even belangrijk als in de hut te zijn, is de voettocht er naar toe. Zeker nu een nieuw deel van de Scheelhoek is ontsloten. Dat maakt nieuwsgierig. Laat ik om te beginnen met onze waarnemingen (ik bezocht de hut met Sjaak) noteren. Op de parkeerplaats: twee dwergsterns overvliegend en een zingende grasmus. In het struweel voor de hut: groenling, fitis, cetti’s zanger, koekoek, rietzanger, spotvogel, winterkoninkje, merel. Vanuit het Vogelobservatorium Tij: visdief, knobbelzwaan, fuut, oeverloper, boerenzwaluw, witte kwikstaart en natuurlijk de zingende zangvogels die ik al noemde. De oeverzwaluwen moeten de nestwand nog ontdekken, althans, ik vermoed dat de gaten in de wand voor oeverzwaluwen zijn.

Het ontwerp van Vogelobservatorium Tij is gebaseerd op het ei van de grote stern. Deze prachtige zeevogel broedt voor de hut. Een toepasselijke naam dus. De houten constructie, de betonnen wentelvloer, het open en lichte ontwerp doen weldadig aan. Bepaald geen donker hok waar het altijd een beetje muf ruikt. De Swarovski telescoop op zijn vaste sokkel moedigt ook niet-vogelaars aan om een blik op de vogelwereld rondom te slaan.

Een witte kwikstaart landde op één van de rietstengels in het open dak. Dat levert weer eens een heel ander perspectief op om naar het beestje te kijken. De boerenzwaluw op de slikrand vlak onder me was bezig nestmateriaal te verzamelen. Het was een vrouwtje, maar dat ontdekte ik pas toen een mannetje een poging deed haar te bevruchten. Helaas, van vrouwelijke ontvankelijkheid bleek nog geen sprake. De komende dagen zal hij zijn best moeten doen zich te bewijzen.

Op de terugweg naar de auto nog een paar mooie opnames van rietzanger en fitis kunnen maken. De zingende spotvogel liet zich vanaf een behoorlijke afstand bekijken en beluisteren. Die opname is wat vaag, maar wellicht plaats ik het bewijsfilmpje ook nog.

Eén ding is zeker: Goeree-Overflakkee heeft er weer een trekpleister bij.

Boerenzwaluw voor Vogelobservatorium Tij bij Stellendam

De beste verrekijkers voor kinderen: