Atalanta (Vanessa atalanta)
De atalanta (of: admiraalvlinder) is een van de meest voorkomende vlinders in Nederland. Het is echter een van de weinige trekvlinders die in Nederland leven. Elk jaar komen vanuit Zuid-Europa atalanta’s aanvliegen om zich in noordelijker streken voort te planten. Ze brengen een of meer generaties voort. In het najaar kun je groepjes atalanta’s terug zien vliegen naar het zuiden. Vooral aan de kust kun je deze herfsttrek volgen. In jaren met zachte winters lukt het een aantal atalanta’s om hier te overwinteren. Deze kunnen dan heel vroeg in het voorjaar ontwaken en uitvliegen.

Uiterlijk
De atalanta is een opvallende, grote vlinder. De bovenzijde is donkerbruin met op de voor- en achtervleugel een opvallende oranje baan. Zou je de banen met elkaar verbinden dan ontstaan een cirkel. Op de punten van de voorvleugels staat een aantal witte stippen. De onderzijde is een vage kopie van de bovenzijde.

Leefgebied
De atalanta kun je in principe overal tegenkomen. Voorwaarde is dat er nectarrijke bloemen aanwezig zijn. Plant een vlinderstruik in de tuin en geheid dat atalanta’s erop neerstrijken.

Vliegperiode
De atalanta vliegt van april tot november.

Gelijkende soorten
Je moet wel een verkeerde bril of de verkeerde contactlenzen hebben ingedaan wil je de atalanta verwarren met een andere vlinder.

Tips van visdief

veldgids dagvlinders

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

zakgids dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen