Argusvlinder (Lasiommata megera)
De argusvlinder is een schitterende vlinder waarmee het de laatste jaren niet best is gesteld in ons land. Aantallen lopen hard achteruit en oorzaken zijn niet bekend.

Uiterlijk
De bovenvleugels van de argusvlinders worden gedomineerd door oranje cellen. Dat geldt in het bijzonder voor de voorvleugel. De achtervleugel is stukken bruiner. In de punt van de voorvleugel prijkt een grote oogvlek, zwart met witte kern. Op de achtervleugel staan ook een paar oogvlekken. Krijg je de kans om de onderkant van de vleugels te bekijken (de argusvlinder vouwt zijn vleugels vaak samen, dus de kans is groot), kijk dan eens naar de schitterende oogvlekken op de onderzijde. Zeer kunstig gevormd.

Leefgebied
De argusvlinder leeft in gebieden met een mix van grasland, sloten, braakliggend terrein en kale grond.

Vliegperiode
Elk jaar kruipen twee generaties uit de cocon. In april-juni en in juli-augustus.

Gelijkende soorten
In Nederland zijn er eigenlijk nauwelijks gelijkende soorten. Ben je niet in vorm dan zou je bij een snelle beschouwing het bont zandoogje kunnen verwarren met de argusvlinder. In berg- en heuvelachtige gebieden als Eifel, Ardennen en Alpen zou je de argusvlinder kunnen verwarren met de rotsvlinder.

Tips van visdief

veldgids dagvlinders

dagvlinders veldgids voor Europa en noordwest afrika

zakgids dagvlinders voor Nederland en Vlaanderen