Acht dingen die je moet weten over de holenduif

Rij je door polder of bos, dan is de kans groot dat je ze tegenkomt: holenduiven. Kijk je iets te oppervlakkig, dan zou je menen dat je houtduiven ziet. Maar nee, ze zijn iets kleiner en missen de lichte vlek in de nek die houtduiven hebben. Hoewel de holenduif dus niet echt opvalt, is hij bepaald niet zeldzaam. Sterker nog, hij is zowel als broedvogel als overwinteraar best talrijk. In dit artikel ontdek je acht dingen die je moet weten over de holenduif.

Verrekijkers voor elke natuurliefhebber

Op CameraNu.nl vind je een groot assortiment verrekijkers. Voor de beginnende en de gevorderde vogelaar, voor kinderen, wandelaars, fietsers, vakantiegangers, etc.

Acht dingen die je moet weten over de holenduif

Holenduiven zijn kleine, sierlijke duiven die je overal in Nederland kunt zien. Soms zie je ze met honderden tegelijk op een akker. Soms foerageren ze samen met houtduiven die iets groter zijn. Met de Turkse tortel en de zomertortel zijn dit de enige wilde duiven die je in ons land kunt zien. Dit zijn acht dingen die je moet weten over de holenduif:

1. Een lang broedseizoen

De holenduif kent een heel lang broedseizoen. Sommige holenduiven beginnen al in februari met nestelen. In één jaar kunnen holenduiven dan tot vier nesten groot brengen! Dat betekent dat ze tot in oktober kunnen broeden.

2. Broedt in holten

De holenduif doet zijn naam eer aan: hij maakt zijn nest in holen of holten. Je kunt daarbij denken aan holle plekken in bomen. Hij kraakt even gemakkelijk nestkasten voor bosuilen. Ook een konijnenhol kan prima dienst doen als nest voor een holenduif, evenals een eendekorf, melkbus, een dichte coniferenhaag of in een holte in een schuur.

3. De holenduif verschilt van de houtduif

De holenduif is iets kleiner dan de houtduif. Hij oogt ook wat slanker en sierlijker. Wat het eerst in het oog valt is het ontbreken van de lichte vlek die houtduiven wel hebben. In plaats daarvan heeft de holenduif een groene iriserende plek. Ook hebben holenduiven een zwarte streep in zijn flank.

4. Het voedsel van de holenduif

De holenduif is een typische zaadeter. De zaden van onkruiden en landbouwgewassen zijn het hoofdvoedsel van deze duif.

5. Verspreiding in Nederland

Holenduiven kun je vrijwel overal in Nederland tegenkomen, maar het minst in bos- en heidegebieden. Kleinschalig landschap met veel heggen en struweel en akkerbouwgebieden met bomen en struiken zijn biotopen met de hoogste dichtheden holenduiven. Kom je ze toch in een bos tegen, dan vaak in beukenbossen waar ook zwarte spechten nestelen. In de oude nesten van zwarte spechten maken de holenduiven dan hun nest.

6. Het gaat weer wat beter met de holenduif

In de tweede helft van de vorige eeuw ging het slecht met de holenduif. Door het gebruik van gif en ontstemmingsmiddelen in de landbouw stierven veel holenduiven. Na het verbod op zaadontsmettingsmiddelen nam het aantal holenduiven weer gestaag toe. Ondanks de intensivering van de landbouw neemt het aantal holenduiven in grote delen van Nederland toe. Er broeden tot maximaal 55.000 paar holenduiven in ons land.

7. De holenduif als wintergast

In de winter kunnen tot 200.000 holenduiven in ons land verblijven. Onze eigen populatie wordt aangevuld met holenduiven uit Scandinavië en Duitsland. Soms zoeken ze met honderden tegelijk naar voedsel op een akker.

8. De holenduif is een schuwe vogel

Op duiven is de eeuwen door veel gejaagd en dat geldt ook voor de holenduif. Deze vogel is dan ook ontzettend schuw. Zie je een veld met holenduiven, gedraag je dan rustig en blijf liefst onzichtbaar. Zelfs vanuit de auto lukt het me niet vaak om holenduiven te filmen. Benader holenduiven dus altijd behoedzaam als je ze van dichterbij wilt bekijken.

Dit zijn de acht dingen die je van de holenduif moet weten.