9 keer koekoek

Elk kind kent de koekoek, want de koekoek zingt een herkenbaar lied. Maar zijn wij met z’n allen niet compleet koekoek geworden? Het aantal koekoeken is in ons land spectaculair afgenomen. Vooral op het platteland dat van de ene crisis in de andere rolt. In Engeland kromp de populatie van de grote beer, een nachtvlinder met 89%. De grote, harige rupsen van dit prachtige insect vormen de hoofdmoot van het voedsel van de koekoek. Niet gek dus dat in Engeland het aantal koekoeken met 77% daalde. Vandaag zag ik vanuit de auto mijn eerste koekoek vliegen. Hij probeerde de N214 over te steken, maar een voorbij razende vrachtauto deed hem terug deinzen. Hij vloog weer terug naar de plek waar hij vandaag kwam. Hij verdween achter de populieren.

9 keer koekoek

  1. Alleen het mannetje roept koekoek. Het vrouwtje brengt een merkwaardige triller voort.
  2. De spectaculaire vlucht waarbij mannetjes en vrouwtjes elkaar achtervolgen is even feestelijk als onnavolgbaar. Koekoeken zijn meesterlijke vliegers!
  3. Gespecialiseerd in het eten van rupsen met giftige haren, bijvoorbeeld die van de grote beer die je in het filmpje hierboven kunt zien.
  4. Een koekoeksei erbij en alle andere eieren eruit. Zo gaat dat bij koekoeken. Zodra het koekoeksjong uit het ei is gekropen, en hij is altijd de eerste die het licht ziet, dan werkt hij alle andere eieren vakkundig het nest uit.
  5. Een jonge koekoek is soms drie keer zo groot als zijn gastouders.
  6. Vijftig procent minder koekoeken in Europa. Zijn wij nu helemaal koekoek? Het wordt tijd dat we onze gebieden, zowel in als buiten de bebouwde kom weer aankleden met bomen en struiken.
  7. Landbouwgif, minder wilde planten, minder insecten, minder heggen en hagen en daardoor minder koekoeken. Zie hier het probleem van West-Europa. Dat is ook funest van tal van andere vogels en dieren.
  8. Meer gonzende natuur graag, zowel binnen de bebouwde kom als erbuiten. Voor iedereen goed (want in een groene omgeving zijn de mensen gezonder) en ook voor de:
  9. koekoek!