Dodaars m/v in een sloot op Sint Philipsland

Vandaag bracht ik een bezoek aan de Philipsdam en het Zeeuwse eiland Sint-Philipsland. In de hoop een groot aantal watervogels te filmen die typerend zijn voor de Oosterschelde en omliggende polders. Later zal ik een uitgebreide video plaatsen, die is (bijna) in de maak. Voor nu een opname van een stel dodaars m/v. Het vrouwtje komt eerst in beeld, aan het eind van de video biedt het mannetje haar gezelschap. Ze reageerden behoorlijk schuw, maar vanuit de auto lieten ze toch nog aardig ‘vangen’. Het is kennelijk goed toeven in dat ondiepe, kraakheldere slootwater. Beide zijn nog volop in winterkleed, maar het zal niet lang meer duren eer ze het bruine verendek omruilen voor het kleurrijker zomerkleed.

nieuwe zakgids vogels  Uitstekende keuze: Nieuwe zakgids vogels

 

 

 

Duizenden brandganzen in de Donkse Laagten

In natuurgebied de Donkse Laagten bij Bleskensgraaf wemelt het in de winter van de ganzen. In het gebied verzamelen zich enorme groepen kolganzen en brandganzen. Een van de favoriete plekken voor brandganzen is de vogelplas die zich soms vult met duizenden, zo niet tienduizenden brandganzen. Zoals hier. Indrukwekkende taferelen die natuurlijk pas echt indrukwekkend worden wanneer je zelf vanaf de Geerweg de ganzen in je verrekijker te voorschijn tovert.

Wie goed kijkt ziet achter de brandganzen een aantal kleine zwanen. En aan het eind van deze opname komen een paar kolganzen in beeld.

Haas bij Nederwaard Molen No. 8 in Kinderdijk

Na een spannend ziekenhuisbezoek vanmiddag even de benen gestrekt in het molengebied bij Kinderdijk. In de hoop de eerste grutto’s van het jaar te kunnen vastleggen. Volgens mij had ik al een groepje bij Pijnacker zien vliegen. Helemaal zeker ben ik daar niet van, want ik reed een kilometer of tachtig en het was al aan het schemeren. Maar bij Kinderdijk vanmiddag nog geen grutto te zien! Bij Nederwaard Molen No. 8 zag ik wel een haas eten te midden van de grauwe ganzen. Al die vogels op mijn weblog… ter afwisseling nu eens een zoogdier.

Hazen zijn talrijk in de Alblasserwaard. In de nazomer, wanneer deze zoogdieren zich wat meer laten zien, kun je soms wel tien hazen in één weiland zien.

Voor de sfeer heb ik twee draaiende molens erin geplaatst: als opening en als afsluiting. Het zijn: Nederwaard Molen No. 8 (opening) en Nederwaard Molen No. 1 (afsluiting).

Vogels kijken in de Zouweboezem, een impressie

In februari maakten we een wandeling door het natuurgebied de Zouweboezem gelegen tussen Meerkerk en Ameide. Vertrekpunt was de Boezemdijk bij Sluis. Er stond die dag veel wind, en dat leverde veel windruis op. Dit is de reden waarom ik het geluid ‘uit’ heb gezet.

In de Zouweboezem kun je heerlijk wandelen. Over verharde én onverharde paden. In de winter tref je er de gebruikelijke wintergasten aan: veel kolganzen, blauwe reiger, smienten, grote zilverreiger, slobeenden, wintertalingen. In de bosjes zagen we zangvogels als putter, staartmees en vink. Ook zagen we in een flits de ijsvogel voorbij vliegen, het bleef helaas bij de bekende blauwe flits.

Dit was voor mij de eerste keer dat ik de Zouweboezem bezocht. Ik ben vast van plan in het voorjaar meer opnames te maken in dit gebied. In het voorjaar moet het in dit prachtige gebied wemelen van de bijzondere vogels!

Pimpelmees baddert in een zinken teil

Hoe je een vogeltuin moet aanleggen, hoef je mijn schoonouders niet uit te leggen. Veel struiken, een dikke klimop die het hele jaar groen is en een zinken teil die op de juiste manier is gevuld. Het wemelt er dan ook van de huismussen, vinken, pimpelmezen, koolmezen en merels.

Een andere factor is de locatie: een tuin aan de rand van ‘s-Gravenpolder, een dorp in de Zak van Beveland. Dit is een vogelrijk gebied waar je beslist eens moet gaan wandelen of fietsen. En dat dan weer speciaal in mei, overal in het heggengebied staan de meidoorns dan in bloei.

In deze video een hoofdrol voor een pimpelmees die in de teil aan het badderen is. Een huismus houdt hem kort gezelschap.

 

Meerkoet verslindt zoetwatermossel

Overal langs de sloten in de Alblasserwaard kom je ze tegen: lege schelpen van zoetwatermosselen. Dat moet wel het werk van watervogels als de meerkoet zijn. Deze meerkoet heeft na afloop van zijn maaltijd geen schelp over om achter te laten op de oever: hij verslindt het schelpdier met schelp en al! Blijkbaar is de meerkoet daarna nog niet verzadigd, want hij duikt meteen een tweede mossel op!

Vogels kijken bij Ooltgensplaat

Afgelopen zaterdag met vriend Sjaak de omgeving van Ooltgensplaat, een dorp op Goeree-Overflakkee, afgestruind in de hoop de zeearend van nabij te filmen. Hoewel deze bezienswaardigheid zich de dagen ervoor regelmatig in het gebied liet zien, hebben we zelfs geen glimp van hem opgevangen. Wel zagen we baltsende blauwe kiekendieven, maar omdat ik zo eigenwijs was de aanwijzingen van Sjaak niet op te volgen, vielen die opnamen jammerlijk in het water. Gelukkig liet zich aan het eind van de dag nog een ijsvogel zien, zich poetsend op een tak in de zon.

Voor praktische informatie over vogels kijken rond Ooltgensplaat, verwijs ik je naar de omschrijving op Youtube onder een eerdere video over de Hellegatsplaten.

Grote zilverreiger vangt een muis

Is de ooievaar in voorjaar en zomer hét symbool voor de Alblasserwaard, dan is de grote zilverreiger dat in najaar en winter. Op een goede dag kom je er tientallen tegen in de weilanden. Gisteren plaatste ik een video met een grote zilverreiger bij Ooltgensplaat, vandaag een opname van een grote zilverreiger bij Groot Ammers. De laatste vangt een muis en slikt het zoogdier na wat voorbereidend werk in ene keer door.

Beauty & parfum

Grote zilverreiger bij Ooltgensplaat

De grote zilverreiger is inmiddels behoorlijk talrijk in sommige delen van Nederland. In de Alblasserwaard kom je er in elke polder wel eentje tegen. En ook in de Zeeuwse delta zie je ze in elk natuurgebied foerageren. Vandaag was ik bij Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee om vogels te kijken. Vanuit elke vogelhut zagen we een of meer grote zilverreigers. Dit exemplaar komt vanachter het riet aanwandelen, kijkt rustig om zich heen en kiest dan het luchtruim. Reden onbekend, hij zag ons niet. Maar feit is dat hij evenals alle andere reigers bijzonder schuw is. Van dichtbij opnemen is bijzonder lastig.

Een ontsierend element is de groene petfles midden in beeld. Helaas is ook het fenomeen plastic behoorlijk aanwezig in de Nederlandse natuur.

Vogelpaadje bij Oud Alblas

Een vogelpad bij Oud Alblas. Ruim twee kilometer onverhard wandelpad dat langs de weilanden van de Alblasserwaard voert. Aan weerszijden begroeid met elzen, knotwilgen en wilgenstruiken. Grote zilverreigers foerageren op het land en in de sloten. Spreeuwen verzamelen zich in de bomen en zoeken naar emelten in het grasland. En trekken op hun beurt sperwers aan. Eten en gegeten worden, vormt ook hier de regel.

Meer weten over dit vogelpad? Lees de praktische informatie in de omschrijving van deze video in mijn kanaal op Youtube.