Jonge kluut neemt een uitgebreid (modder)bad

Ga ik voor een verjaardag naar Tholen, dan ook altijd even langs de Karrenvelden bij de Oesterdam. Zeker nu in het voorjaar wanneer het in dit charmante natuurgebiedje stikt van de broedvogels en late doortrekkers. En dat was ook vandaag het geval. Honderden rosse grutto’s verzamelden zich op de eilandjes in afwachting van laag water. Over een week vliegen ze naar het hoge noorden. De visdiefjes zitten op hun eieren, terwijl de kluten en kokmeeuwen hun kuikens fel verdedigen tegen grote mantelmeeuwen, zilvermeeuwen en buizerds. De jonge kluten scharrelen door de ondiepe plasjes. Ze zoeken naar eten of ze nemen een uitgebreid (modder)bad:

 

Vogels kijken in de Kalkense Meersen bij Gent (België)
Onder de rook van de historische stad Gent ligt een weidegebied dat je gerust mag beschouwen als een oase te midden van asfalt, bedrijven, huizen en al wat nog meer door de mensheid is uitgevonden en niet in de natuur thuis hoort. De Kalkense Meersen. Een naam die bij menige Hollander geen associaties oproept, maar mij Vlamingen des te meer. Een meers blijkt een moeras te zijn dat door omstandigheden is verland. Slechts af en toe komt de meers nog onder water te staan, maar dat is slechts bij hoge uitzondering. Verland moeras is in de Kalkense Meersen getransformeerd in weidegebied. Hooilanden die worden doorsneden door sloten. En in dit deel van Vlaanderen worden begrensd door de rivier de Schelde. Ik wist niet dat de Schelde via zo’n omweg door het Vlaamse laagland slingert.

Ga je vogels kijken in de Kalkense Meersen, kies dan in de eerste plaats voor een dag in mei. Laten we zeggen begin mei. Alle broedvogels zijn dan terug, en dat zijn er toch maar liefst zeventig. De meest belangrijke broedvogel is de grutto. Andere soorten die er broeden zijn de tureluur, kievit, waterral, zomertaling, slobeend, kuifeend, kwartel, rietzanger, rietgors, blauwborst, bosrietzanger, kleine karekiet, nachtegaal, roodborsttapuit, grasmus, gele kwikstaart en de koekoek. In de rietpartijen broedt de bruine kiekendief.

Tijdens de trekperioden zie je tal van andere vogelsoorten die in de Kalkense Meersen verblijven. Denk aan de lepelaar, oeverloper, groenpootruiter, zwarte ruiter, kemphaan, bonte strandloper, witgatje en kleine plevier. Maar ook zangvogels als paapje, graspieper, grote gele kwikstaart, tjiftjaf, kneu, putter en groenling, Die vogelrijkdom trekt natuurlijk ook roofvogels aan. Boomvalk, buizerd, torenvalk, slechtvalk en soms een ruigpootbuizerd voegen zich bij de eerder genoemde bruine kiekendief. Van de uilen zijn bosuil en steenuil present.

Behalve vogels kun je ook vlinders kijken in de Kalkense Meersen. Veel bijzondere soorten tref je er niet aan. Je ziet er de meest gangbare soorten als icarusblauwtje, atalanta, distelvlinder, groot dikkopje, dagpauwoog, boomblauwtje, oranje zandoogje, bont zandoogje. Een heel enkele keer wordt een zeldzame soort gemeld. In mei 2017 bijvoorbeeld een exemplaar van het kaasjeskruiddikkopje.

Vogels kijken in de Kalkense Meersen is even ontsnappen aan de verstedelijking in West-Vlaanderen. Door het gebied lopen tal van wandelpaden zodat je op een ontspannen wijze met dit fraaie natuurgebied kunt kennis maken.

Praktische informatie

De Kalkense Meersen strekken zich uit in de driehoek Uitbergen, Overmere en Kalken. Het natuurgebied wordt in het zuiden begrensd door de Schelde.

Je kunt heerlijk wandelen door de Kalkense Meersen. De Meersenwandeling is maar liefst acht kilometer lang. Langs de oever van de Schelde loopt het Oude Scheldepad. Klik hier om de routebeschrijving van de Meersenwandeling te openen. Wil je meer routes door de Kalkense Meersen openen (waaronder een fietsroute), open dan deze link.

 

Tips van visdief
Zakgids Vogels van Nederland en België er
anwb vogelgids van europa
Roofvogels van Europa, Noord Afrika en het Midden-Oosten a
tuinvogels op ware grootte

Voor het eerst de spotvogel

Vanavond op advies van mijn vrouw niet met de auto erop uit, maar op de fiets. Tot mijn grote geluk, want anders had ik zeker deze spotvogel niet gehoord en gezien. Langs het fietspad ergens bij de Donkse Laagten hoorde ik hem. Hij liet zich echter niet zien. Tot het moment dat de zon achter de wolken verdween. Toen bleef hij een halve minuut op een tak zitten, met op de achtergrond een half uitgebloeide meidoorn. Omdat het maar zo kort was, heb ik aan het eind van de opname een stukje ‘atalanta’ toegevoegd. Die zat te zonnen terwijl op de achtergrond de spotvogel zijn best deed. Voor het eerst de spotvogel gefilmd. Een mooie afsluiting van de zaterdag!
Recensie: Roofvogels van Europa, Noord Afrika en het Midden-Oosten, Dick Forsman

Deze week las ik in Trouw dat er een grote magie uitgaat van vogels kijken. Steeds meer mensen zijn gebiologeerd door vogels, schaffen een peperdure verrekijker aan en gaan op stap. Er is echter nog een heel goede reden om te beginnen met vogels kijken: de vogelboeken. Wat verschijnen er toch mooie vogelboeken. Neem nu het handboek Roofvogels van Europa, Noord Afrika en het Midden-Oosten van Dick Forsman. Alleen al bij het doorbladeren van dit boek moet je de neiging om naar buiten te rennen flink onderdrukken.

 

 

 

Lees verder

Bontbekplevier draait zijn rondjes

Een bontbekplevier in de karrenvelden bij Baarland draait zijn rondjes. De nieuwe natuur daar is aangelegd ter compensatie van verlies van natuur in de Westerschelde. De bontbekplevier lijkt sterk op de kleine plevier, maar mist de gele oogring. De kleine plevier heeft bovendien een donkere snavel, terwijl de snavel van de bontbekplevier oranje is met een zwarte punt. Voor het geval je ook vaak zo’n moeite om steltlopers uit elkaar te houden: raadpleeg het magnifieke boek Steltlopers van Europa van de Deense vogelkenner Lars Gejl.

Jonge kluten in de Zak

Een tip: ga deze of volgende week eens fietsen door de Zak. Jawel, het zuidelijke deel van het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland. In het heggengebied is het nu schitterend met overal de bloeiende meidoorns en de zangvogels die erin leven. En langs de dijk van de Westerschelde, bij de dorpjes Baarland en Hoedekenskerke, zijn de karrenvelden vol met jonge kluten, tureluurs, kokmeeuwen en andere wadvogels. Ze laten zich van heel dichtbij bekijken en trekken zich nauwelijks iets aan van een fietser of wandelaar die stopt. Deze jonge kluten gingen althans onverstoorbaar verder met foerageren en vreemd genoeg hielden ook de oudervogels zich rustig terwijl ik ze stond te filmen. Andere dieren wekten trouwens wel de nodige wrevel op. Zelfs een oeverloper, nauwelijks groter dan een klutenkuiken, moest het ontgelden en werd bruut verjaagd. En toen even later een haas langs de kuikens wandelde kreeg hij de wind van voren. IJlings maakte hij zich uit de voeten.

Recensie: Schol in de Noordzee, Roelke Posthumus en Adriaan Rijnsdorp

Schol, een van de favoriete zoutwatervissen in ons land. Met de haring en tong de paradepaardjes van de visserijsector. De visafslag van Urk is er groot mee geworden. Maar hoe gedraagt de schol zich in de Noordzee? Hoe leeft hij en hoe reageert hij op al die visserijdrukte die hem belagen? De biologen Roelke Posthumus en Adriaan Rijnsdorp schreven een biografie over deze befaamde platvis en de Nederlandse visserij: Schol in de Noordzee.

 

 

 

Lees verder

Het eerste dier in de Morvan

Bij aankomst bij ons vakantiehuisje in de Morvan hoefden we niet lang te wachten tot het eerste dier zich voor de camera meldde: een veldmuis kwam al ritselend door het gebladerte op ons af lopen. En bleef nog poseren ook!